OPLEIDING Herstructurering

23 MEI 2019 Aanvang 13:30
Locatie Rosarium, Amstelpark 1, Europaboulevard 1083 HZ Amsterdam
Kosten € 595
In module 1 (Getting organised) wordt stilgestaan bij het herkennen van de eerste signalen van een mogelijke crisis (de zogenoemde "early warnings"). Daarnaast komt aan de orde welke opties management heeft om zelf het tij te keren en met welke belanghebbenden management allemaal te maken krijgt.

In module 2 (Private workout) wordt gekeken naar een herstructurering waaraan betrokken belanghebbenden meewerken. In deze module wordt met name besproken wat de rol van de financiers van de onderneming is en hoe met hen kan worden onderhandeld.

In module 3 (Restructuring and/or recovering) wordt tenslotte besproken in welke gevallen een gang naar de rechter uitkomst kan bieden in het geval een private workout niet is gelukt. In het eerste deel van module 3 wordt met name gekeken in hoeverre een surseance of faillissement kunnen helpen bij een herstructurering, bijvoorbeeld door middel van een dwangakkoord, een "prepack" of (hopelijk binnenkort) op grond van de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). In het tweede deel van module 3 focussen we op het faillissement en bespreken we de rol van de curator. In deze module komen ook andere aspecten aan bod: wat zijn de risico's/aansprakelijkheden voor bestuurders en aandeelhouders en waar moet je aan denken als je een onderneming uit faillissement koopt.

De cursus is vooral praktisch en in mindere mate juridisch vormgegeven.

Voor wie
De cursus is met name bedoeld voor "investment professionals" in de private equity sector die deel uitmaken van of ondersteuning bieden aan de bedrijven in portefeuille en haar management.
Deze cursus is niet bestemd voor medewerkers van advocatenkantoren en belastingadviseurs.

Docenten
De docenten van de cursus zijn:
• Gaike Dalenoord (Private Equity Corporate/M&A), partner NautaDutilh
• Marc Orval (Financial Restructuring), partner NautaDutilh
• Teun Struycken (Financial Restructuring), partner NautaDutilh
• Barbara Rumora-Scheltema (Financial Restructuring, Insolvency & Enforcement), partner NautaDutilh
• Robert van Galen (Financial Restructuring, Insolvency & Enforcement), partner NautaDutilh

Enkele gastsprekers met diverse achtergronden zullen vanuit eigen discipline een bijdrage leveren.

Datum en tijd
• donderdag 23 mei 2019 - module 1 "Getting organised" 13.30 - 17.00
• donderdag 6 juni 2019 - module 2 "Private workout" 13.30 - 17.00
• dinsdag 25 juni 2019 - module 3 "Restructuring and/or recovering" 12.30 - 17.00 (incl. lunch en afsluitende borrel)

Locaties
• Module 1: Rosarium, Amstelpark 1, Europaboulevard 1083 HZ Amsterdam
• Module 2: Rosarium, Amstelpark 1, Europaboulevard 1083 HZ Amsterdam
• Module 3: NautaDutilh, Beethovenstraat 400 te Amsterdam

Kosten
€ 595,-