ACTIVITEIT Informatiesessie: AVG in Private Equity & Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

23 APRIL 2018 Aanvang 15:00
Locatie Simmons & Simmons: Claude Debussylaan 247, Amsterdam
Gratis
Maandag 23 april organiseert de NVP een middag samen met Simmons & Simmons waar dieper zal worden ingegaan op twee onderwerpen: de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de vertaling van de regels naar de praktijk en het primaire proces van participatiemaatschappijen.

De AVG gaat veel wijziging brengen in hoe organisaties om dienen te gaan met persoonsgegevens. Belangrijk is dat organisaties kunnen laten zien wat zij doen, waarom en hoe gegevens worden beschermd. Ook dienen zij transparant te zijn over wat zij doen en worden de rechten van personen om over hun persoonsgegevens te waken, versterkt. Wegens de naderende ingangsdatum van de AVG vragen wij deelnemers hun vragen hierover bij aanmelding te vermelden. Zo kan het programma worden vormgegeven specifiek naar de situatie van participatiemaatschappijen.  
 
Het tweede onderwerp van de middag zal gaan over de (strafrechtelijke) aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.
In dit deel van de sessie zal dieper worden ingegaan op algemene aansprakelijkheidszaken van bestuurders en commissarissen, inclusief strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ook voor dit onderwerp worden deelnemers aangemoedigd van te voren vragen aan te leveren.

Klik hier voor het vragenformulier
 
Wij hopen u op 23 april te kunnen ontvangen.

Voor wie
De informatiemiddag is bedoeld voor leden van de NVP.

Datum en tijd 
23 april 2018, 15.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel

Locatie
Simmons & Simmons
Claude Debussylaan 247, Amsterdam
Parkeren mogelijk in Q-Park Mahler
Aaron Coplandstraat 8, Amsterdam


Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie.