Avedon Capital Partners B.V.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Apollolaan 153
1077 AS AMSTERDAM

Tel: +31 (0)20 5682 626
Contactpersoon
Alfred Tulp en Michel Verhoog
Directie
Alfred Tulp en Michel Verhoog
 • BEKIJK DE WEBSITE
Avedon Capital Partners (‘Avedon’) is een zelfstandige private equity manager met kantoren in Amsterdam en Düsseldorf.

Avedon investeert growth capital/private equity in het kader van groei- of expansie kapitaal, buy-outs en buy-ins, buy & builds, herplaatsingen en herfinancieringen met focus op de Benelux en Duitsland.

Met gespecialiseerde teams focussen wij ons op 4 sectoren: 1) Business Services; 2) Software & Technologie; 3) Industrial Engineering Niches; en 4) Consumer & Leisure.

Avedon verstrekt groeikapitaal aan ondernemingen met een ondernemingswaarde van € 20 – 150 miljoen. Als actieve aandeelhouder steunt Avedon groeiende ondernemingen met een sterk management en een bewezen business model die op zoek zijn naar een partner met toegevoegde waarde teneinde de groei te bestendigen en te versnellen.

Het investeringsbedrag per onderneming varieert tussen de € 10 – 45 miljoen. Hierbij biedt Avedon op maat gemaakte investeringsstructuren, in de vorm van substantiële (>40%) minderheids- of meerderheidsparticipaties en additionele (gefaseerde) financiering ten behoeve van acquisities en/of autonome expansie.

Wij ondersteunen management teams en ondernemers in het versnellen en realiseren van groeiambities door daadwerkelijke partnerships aan te gaan, waarbij Avedon actief betrokken is om het vooraf overeengekomen groeiplan en het maximale potentieel van de onderneming te realiseren. Afhankelijk van de wensen en de vereisten van de onderneming, biedt Avedon toegevoegde waarde tijdens de investeringsperiode op de volgende gebieden met een vaste aanpak: 1) Groei en strategie; 2) Human capital; 3) Operationele en financiële optimalisatie; en 4) (exit) positionering.

Avedon Capital Partners ('Avedon') is an independent private equity manager with offices in Amsterdam and Düsseldorf.

Avedon invests growth capital / private equity in the context of growth or expansion capital, buyouts and buy-ins, buy & builds, relocations and refinancing with focus on the Benelux and Germany.

With specialized teams we focus on 4 sectors: 1) Business Services; 2) Software & Technology; 3) Industrial Engineering Niches; and 4) Consumer & Leisure.

Avedon provides growth capital to companies with an enterprise value of € 20 - 150 million. As an active shareholder, Avedon supports growing companies with strong management and proven business model looking for a value added partner in order to maintain and accelerate growth.

The investment amount per company varies between € 10 - 45 million. Avedon offers customised investment structures, in the form of substantial (> 40%) minority or majority participations and additional (phased) funding for acquisitions and / or autonomous expansion.

We support management teams and entrepreneurs to accelerate and realize growth ambitions through actual partnerships, with Avedon actively involved in realizing the pre-agreed growth plan and the company's maximum potential. Depending on the wishes and requirements of the company, Avedon offers added value during the investment period in the following areas with an institutionalised approach: 1) Growth and strategy; 2) Human capital; 3) Operational and financial optimization; and 4) (exit) positioning.

PROFIEL

 • Sectoren/branches
 • Anders
 • Handel & Dienstverlening
 • High Tech
 • ICT
 • Productie & Maakindustrie
 • Financieringsfasen
 • Expansie / groei
 • MBO/MBI
 • Investering
 • 5 mln - 20 mln
 • 20+ mln
 • Regio's
 • Benelux
 • Duitsland
 • Nederland
 • Belegger in fonds
 • High-Net-Worth Individuals
 • Institutioneel (bv. pensioenfonds, family offices)

INVESTERINGEN

bedrijf jaar sector fase
Sandd 2005 Mail Growth
Deli Universal 2006 groothandel hout Buyout
MID Ocean Brands 2007 Wholesale of promotional goods Growth
Ad van Geloven 2008 snacks Buyout
Busker 2008 Sheet piles Growth
Cyclomedia 2008 Cycloramische foto's Growth
Euretco 2008 retailorganisatie Buyout
GRW Bearing 2008 productie miniatuur precisie-kogellagers Buyout
JOST 2008 Truck components Growth
SportCity/Fit For Free 2009 Sport Buyout
VCST 2009 Automotive components Buyout
Marlies Dekkers 2010 High Fashion Buyout
Seebach GmbH 2012 Filtration solutions Buyout
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Maatwerk Corporate Finance B.V.
 • Accuracy Netherlands B.V.
 • KNHM Participaties B.V.
 • Van Campen Liem
 • DVAN Advocaten
 • Loyens & Loeff
 • Gilde Equity Management Benelux
 • Holland Capital
 • Bain & Company
 • Health Innovations