Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Goirlese Weg 15
5026 PB TILBURG

Postadres
Postbus 3240
5003 DE Tilburg

Tel: +31(0)6 13 27 06 77
Contactpersoon
Robin Hendrickx
 • BEKIJK DE WEBSITE
De BOM is een ontwikkelingsmaatschappij, die bouwt aan een sterke, duurzame, toekomstbestendige Brabantse Economie, en werkt als een groeiversneller voor bedrijven in Brabant. De BOM kijkt hierbij naar de economische kansen en ook nadrukkelijk naar de maatschappelijke meerwaarde van bedrijven, zoals groei van de werkgelegenheid, CO2-reductie en duurzame productie. Dit doet de BOM door kennis te delen, netwerken te vormen en kapitaal te verstrekken. De BOM richt zich op de drie klantsegmenten Brabant Ventures, Foreign Investments en Renewable Energy.

BOM Brabant Ventures helpt ambitieuze Brabantse ondernemingen om toekomstbestendig sneller te groeien. BOM Brabant Ventures richt zich hierbij op ondernemingen in de Brabantse topsectoren – met groeipotentie en groeiambitie – die innovaties bieden met maatschappelijke impact. Investeringen (aandelen en/of (achtergestelde) leningen) variĆ«ren in grootte tot € 5 miljoen en beperken zich altijd tot een minderheidsbelang.
BOM is a development company that builds on a strong, sustainable, future-proof Brabant economy, and works as a growth accelerator for companies in Brabant. The BOM looks at the economic opportunities and also explicitly at the social added value of companies, such as growth of employment, CO2 reduction and sustainable production. BOM does this by sharing knowledge, forming networks and providing capital. The BOM focuses on the three client segments Brabant Ventures, Foreign Investments and Renewable Energy.

BOM Brabant Ventures helps ambitious Brabant companies to grow faster in the future. BOM Brabant Ventures focuses on companies in the top sectors of Brabant - with growth potential and growth ambition - that offer innovations with social impact. Investments (shares and / or (subordinated) loans) vary in size to € 5 million and are always limited to minority interests.


PROFIEL

 • Sectoren/branches
 • Agro / Food
 • Anders
 • Cleantech
 • High Tech
 • ICT
 • Life Sciences
 • Productie & Maakindustrie
 • Zorg
 • Financieringsfasen
 • Expansie / groei
 • MBO/MBI
 • Seed
 • Start
 • Investering
 • 250.000 - 2 mln
 • 2 mln - 5 mln
 • Regio's
 • Nederland
 • Regionaal
 • Belegger in fonds
 • Overheid / niet-financieel

INVESTERINGEN

bedrijf jaar sector fase
Twice Eindhoven B.V. 1998 Other Early stage
't Laar B.V. 2001 Other Early stage
Technostartersfonds Zuidoost Nederland B.V. 2003 Other Seed
Bio-Connection B.V. 2005 Life sciences & Medtech Growth
Micro Turbine Technology B.V. 2006 HTSM Seed
Technostartersfonds Zuid-Nederland B.V. 2006 Other Seed
Miortech Holding B.V. 2007 HTSM Seed
Vitromics Healthcare Holding B.V. 2007 Life sciences & Medtech Seed
Brabant Life Sciences Seed Fonds B.V. 2009 Other Seed
Protix Biosystems B.V. 2010 Agrofood & Biobased Early stage
Glycostem Therapeutics 2011 Life sciences & Medtech Early stage
Gynzy Group B.V. 2011 Soft tech Growth
KWB Holding B.V. 2011 HTSM Growth
Innovative Mechanical Engineering Technologies B.V. 2012 HTSM Early stage
Lead Pharma Holding B.V. 2012 Life sciences & Medtech Early stage
NTRC B.V. 2012 Life sciences & Medtech Seed
Acerta Pharma B.V. 2013 Life sciences & Medtech Growth
Mellon Medical B.V. 2013 Life sciences & Medtech Early stage
Startupbootcamp High Tech B.V. 2013 Other PreSeed
Synaffix B.V. 2013 Life sciences & Medtech Seed
Ventinova Group B.V. 2013 Life sciences & Medtech Early stage
EFFECT Photonics B.V. 2014 HTSM Seed
Startupbootcamp High Tech 2 B.V. 2014 Other PreSeed
Fruit Funk B.V. 2015 Agrofood & Biobased Early stage
GreenFlux Assets B.V. 2015 Soft tech Early stage
Methods2Business B.V. 2015 HTSM PreSeed
Sesam Solutions B.V. 2015 Soft tech Seed
StartupBootcamp High Tech 3 B.V. 2015 Other PreSeed
Airborne 2016 HTSM Growth
ATO-Gear 2016 HTSM Seed
BoTemp 2016 HTSM Seed
Cristal Therapeutics 2016 Life Sciences & Medtech Seed
Cytomate Technologies 2016 Life sciences & Medtech Early stage
HTXL 2016 HTSM Seed
Innatos Laboratories 2016 Life sciences & Medtech PreSeed
Mint Solutions 2016 Life sciences & Medtech Early stage
Preceyes 2016 Life sciences & Medtech PredSeed
SendCloud 2016 Soft tech Early stage
VRee 2016 Soft tech PreSeed
Atro Medical 2017 Life sciences & Medtech Seed
Forza 2017 HTSM Growth
Innatoss Laboratories 2017 Life sciences & Medtech PreSeed
Inno4Life 2017 HTSM Growth
InProcess 2017 Life sciences & Medtech Growth
Liqal B.V. 2017 HTSM Early stage
Momoyoga 2017 Soft tech Seed
Monotch 2017 HTSM Early stage
Rockstart 2017 Soft tech Seed
Salvia BioElectronics 2017 Life sciences & Medtech PreSeed
Shypple 2017 Soft tech Seed
Sustonable 2017 HTSM PreSeed
TalkJS 2017 Soft tech Seed
Additive Industries 2018 HTSM Early stage
Agrisim 2018 Agrofood & Biobases Seed
Armarium 2018 Soft tech Seed
Citryll 2018 Life Sciences & Medtech Sees
DegenRx 2018 Life Sciences & Medtech PreSeed
DENS Ontwikkelfonds 2018 HTSM PreSeed
Edubookers 2018 Soft Tech Early stage
Enpicom B.V. 2018 Life Sciences & Medtech PreSeed
IPOS Technology 2018 HTSM PreSeed
LeydenJar 2018 HTSM PreSeed
Onera Technologies B.V. 2018 HTSM SeeD
SemiBlocks 2018 HTSM Seed
Sirius Medical 2018 Life Sciences & Medtech PreSeed
The Sleep Company 2018 Life Sciences & Medtech PreSeed
Unit040 2018 Soft tech Early stage
Xyrec B.V. 2018 HTSM Early stage
Cytura Therapeutics 2019 Life Sciences & Medtech PreSeed
Knowingo 2019 Soft tech Early stage
Plinkr 2019 Soft tech PreSeed
Pttrns 2019 Soft tech Early stage
Route 42 2019 Soft tech Seed
SALDtech 2019 HTSM Seed
SamanTree 2019 Life Sciences & Medtech Early stage
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Bain Capital (Europe) LLP
 • Dolfin Capital
 • Delft Enterprises B.V.
 • AAC Benelux Holding B.V.
 • Aon Stratigic Advisors & Transaction Solutions
 • Horizon Flevoland B.V.
 • StartGreen Capital
 • Maatwerk Corporate Finance B.V.
 • Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
 • ATAIR Company