Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Postadres
Postbus 111
6800 AC Arnhem

Tel: 088 2424 100
Fax: 088 2424 111
Contactpersoon
Claudia van der Most
 • BEKIJK DE WEBSITE
Dirkzwager is een topspeler. Gemotiveerde juridische specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Interne samenwerking is daarbij het sleutelwoord. We zijn het grootste advocaten- en notarissenkantoor buiten de Randstad en staan in de top 15 van juridische dienstverleners. Onze cultuur is doelgericht en serieus, maar zeker niet saai of formeel. Hierdoor kunnen we jonge ambitieuze mensen aantrekken, onze opgebouwde kennis in huis houden en deze optimaal inzetten voor onze cliënt. Dat maakt het verschil.

Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen. Het is verankerd in ons DNA. Zo geven we juridische dienstverlening een andere dimensie. Niet juridisch navelstaren, maar netwerken en uitwisselen. Hierdoor tillen we onze toegevoegde waarde naar een hoger niveau. Daar hebben onze cliënten voordeel van. We zijn innovatief, gedreven en toekomstgericht.

We verdiepen ons in relevante branches en vergroten dagelijks ons inzicht in de markt waarin onze relaties opereren. We zijn een professionele, gedegen sparringpartner. We wachten niet af. We anticiperen en adviseren pro-actief over veranderingen die relevant zijn. Dat geeft ons samen een voorsprong. Onze focus is gericht op kwaliteit en dienstverlening. We zijn alert, zelfbewust en open.

We hebben een groot (internationaal) netwerk. Hierdoor gaat actief kennis delen en anticiperen ons goed af. Daar winnen we prijzen mee en krijgen we tevreden cliënten door.

De vakgroep Fusies en overnames is een groep van advocaten en notarissen die gespecialiseerd is in de juridische begeleiding en afhandeling van fusies en overnames. Wij treden regelmatig op als juridisch adviseur voor participatiemaatschappijen en venture capitalists, bij fusies en overnames, maar ook het opzetten van (management-)participatiestructuren. De vakgroep heeft tevens specialisten financieel recht in huis, waardoor we private equity fondsen en venture capitalists breed kunnen ondersteunen.
Dirkzwager is a highly regarded in the legal market. We are motivated legal specialists who provide integrated services. Internal cooperation is key for us.
We are the largest firm of lawyers and civil-law notaries outside the Randstad and are in the top 15 of legal services providers. Our culture is goal-oriented and serious, but certainly never boring or formal. This enables us to attract young, ambitious people, retain the knowledge we have amassed in house and put it to optimal use for our clients.

Creating knowledge and above all sharing knowledge plays a pivotal role in everything we do.
It is part of the fabric of our firm. In doing so we give legal services provision an added dimension which is indulgent in networking and exchange. This elevates our added value to a higher level. Our clients benefit from that. We are innovative, driven and focused on the future.

We immerse ourselves in relevant sectors and increase our insight daily into the markets in which our business relations operate. We are a professional and thorough sparring partner. We do not sit back and wait. We anticipate and proactively advise on changes that are relevant. That gives us and our clients a head start. Our focus is on quality and service provision. We are alert, self-aware and open.

We have a large international network which helps us to share knowledge actively and anticipate developments. This not only wins us awards, it also assures us of satisfied clients.

Our Merger & acquisitions department consists of lawyers and civil-law notaries specialized in guiding and advising clients during mergers and acquisitions. We regularly act as legal advisor for private equity and venture capitalists, in mergers and acquisitions, but also in respect of setting up (management)participation structures. The departments also consists of finance specialists, so we can offer private equity and venture capitalists a broad package of services.

PROFIEL

 • Activiteiten
 • Advocaten, Juristen, Notarissen
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • KplusV
 • NIBC Mezzanine & Equity Partners
 • Waterland Private Equity Investments B.V.
 • N.V. NOM
 • Aeternus B.V.
 • Lebrowsky B.V.
 • TMF Netherlands B.V.
 • Egeria
 • Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V.
 • KPMG Corporate Finance