DVAN Advocaten

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Orteliuslaan 871
3528 BE Utrecht

Postadres
Postbus 4085
3502 HB Utrecht

Tel: +31 (0)30 2850300
Contactpersoon
Els in ’t Veld (Utrecht) - advocaat & partner
Risto Larsson (Rotterdam) - advocaat & partner

 • BEKIJK DE WEBSITE
U wilt uw onderneming anders inrichten. U heeft een groeistrategie, u wilt activiteiten afstoten of juist stoppen met bestaande activiteiten. Er zijn tal van aanleidingen om uw onderneming te herstructureren, een onderneming te kopen of verkopen, te fuseren of een andere vorm van samenwerking aan te gaan. Dit intensieve proces vergt een goede voorbereiding. De ervaren fusie-, overname- en herstructurering specialisten van DVAN geven u advies over de juridische gevolgen van die beslissingen met oog voor de strategische elementen.

DVAN adviseert ondernemers over het opzetten en inrichten van joint-ventures, een samenwerking op basis van een aandeelhoudersovereenkomst of contract, of door een overname of juridische fusie. Onze fusie & overname praktijk biedt u de benodigde zekerheid door onze jarenlange ervaring met het opzetten, begeleiden en doorlichten van grote en kleine samenwerkingsverbanden.

Tevens staan onze advocaten u bij in het beslechten van mogelijke post-closing geschillen. Welke stappen kunt u nemen? Kunt u nakoming afdwingen? Wij adviseren u over de mogelijkheden en nemen de verschillende procedures met u door. Samen met u bepalen wij de meest effectieve aanpak.

Over DVAN
DVAN is een middelgroot advocatenkantoor met focus op de midmarket. In onze praktijk staan wij ondernemers, participatiemaatschappijen, informal investors en het management van ondernemingen bij. Ook werken we nauw samen met financiƫle experts, fiscalisten en notarissen. Op die manier garanderen wij een soepele en vlotte ondersteuning van het transactieproces, waarbij wij verder kijken dan alleen het juridische aspect. Zo zorgen wij ervoor dat u zich kunt concentreren op het succes van uw onderneming.

Kantoor Utrecht: 030 285 03 00
Orteliuslaan 871, 3528 BE UTRECHT

Kantoor Rotterdam: 010 313 39 00
Westerlaan 14-15, 3016 CK ROTTERDAM

You are planning to restructure your business. You are pursuing a growth strategy and intend to divest or discontinue some of your current activities. There are many reasons to restructure your company, to buy or sell a company, to merge or enter into another form of partnership. This intensive process calls for thorough preparation. DVAN's experienced mergers, acquisitions and restructuring specialists advise on the legal implications of those decisions without losing sight of the strategic aspects.

DVAN advises entrepreneurs on setting up and organising joint ventures, collaborations based on a shareholders' agreement or contract or via a takeover or legal merger. Our mergers and acquisitions practice offers you the assurances you need based on our long track record in setting up, overseeing and analysing large- and small-scale collaborations.

Our lawyers will also be pleased to assist you in the adjudication of any post-closing disputes that may arise. What steps should you take? Can you enforce compliance? We will advise you on your options and go through the various procedures with you. We will identify the most effective approach in consultation with you.

About DVAN
DVAN is a medium-sized firm of lawyers that focuses on the mid-market. We support entrepreneurs, venture capital companies, informal investors and company management teams. We also work in close partnership with finance experts, tax specialists and civil-law notaries. This approach enables us to efficiently support the transaction process, looking beyond the legal aspect alone. That leaves you free to concentrate on the success of your company.

Utrecht Office: + 31 (0)30 285 03 00
Orteliuslaan 871, 3528 BE UTRECHT, NL

Rotterdam Office: +31 (0)10 313 39 00
Westerlaan 14-15, 3016 CK ROTTERDAM, NL

PROFIEL

 • Activiteiten
 • Advocaten, Juristen, Notarissen
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Simmons & Simmons
 • Nordian Capital Partners
 • Brightlands Venture Partners
 • Olym Advocaten
 • Corporate Finance International / MBCF
 • SEAM Investments
 • Wadinko N.V.
 • Health Investment Partners B.V.
 • Wealth Management Partners N.V.
 • Levine Leichtman Capital Partners