Ecart Invest

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Javastraat 78
2585 AS DEN HAAG

Tel: 070 355 47 88
Fax: 070 350 05 23
Contactpersoon
Dr. M.H. Romeijn
Directie
drs L.P.M. Zijerveld, drs. R.W.O. Metz
 • BEKIJK DE WEBSITE

テラcart Invest 1 B.V. (“テラcart”) combineert sinds 1993 de professionaliteit van een participatiebedrijf met de slagvaardigheid en expertise van ervaren ondernemers. Wij investeren met oog voor continuテッteit en groei.

テラcart is opgericht voor onbepaalde termijn. Dit biedt ons de ruimte om langjarig deel te nemen in een onderneming. Hierbij ligt het accent op middelgrote Nederlandse bedrijven. Onze investeringen - in de vorm van aandelen en achtergestelde leningen - variテォren van EUR 1,0 tot EUR 6,0 miljoen per participatie.

テラcart laat het ondernemen aan de ondernemer. Dit vraagt om kwaliteit en betrokkenheid. Wij zoeken dan ook samenwerking met ervaren ondernemers die financieel commitment tonen, een heldere koers uitzetten en focus houden; zij zijn gemotiveerd om met een partner/investeerder een bedrijfsgroei of -overname tot een succes te maken.

テラcart kan in verschillende ontwikkelingsfasen waarde toevoegen. De aandacht gaat met name uit naar expansie, herplaatsing van aandelenkapitaal binnen het familiebedrijf, verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen, Management Buy Ins (MBI’s) en Management Buy Outs (MBO’s).

Voor MBI transacties ontwikkelde テラcart een beproefde werkwijze. テラcart neemt een meerderheidsbelang in de onderneming, gaat op zoek naar nieuw management dat bereid is om in de onderneming te investeren. Deze werkwijze gaat gepaard met een heldere transactiestructuur en sluitende afspraken over de toekomstige opvolging.

Onze expertise beperkt zich niet tot een enkele sector. Wel hebben wij relatief veel specialistische kennis opgedaan in de sectoren HR Dienstverlening, ICT en de verpakkingsindustrie.

Since 1993, テラcart Invest ("テラcart") combines the professionalism of a private equity firm with the decisiveness and expertise of experienced entrepreneurs. テラcart invests with an eye for continuity and growth.

テラcart is established for an indefinite period of time. This gives us the opportunity to take part in a long-term venture. We focus on medium-sized Dutch companies. Our investments – by way of shares or venture capital – range from EUR 1.0 million to EUR 6.0 million euros per participation.

We leave it to the entrepreneur to run his business. This requires quality and commitment. We seek a partnership with experienced entrepreneurs who show financial commitment, set a clear course and stay focused; they are motivated to successfully realize growth or acquisitions in cooperation with a partner/investor.

テラcart can add value in different stages of development. Attention is particularly given to expansion, replacement of share capital within the family business, creation of autonomous company divisions, Management Buy Ins (MBI’s) and Management Buy Outs (MBO’s).

For MBI transactions テラcart developed a well-tried method. テラcart acquires a majority interest in the company, searches for a director who is willing to invest. This method involves a clear deal structure and balanced agreements on future succession.

Our expertise is not confined to one single sector. However, we have gained a relatively large amount of specialized knowledge in the areas of HR Services, IT and packaging industry.

PROFIEL

 • Sectoren/branches
 • Handel & Dienstverlening
 • ICT
 • Productie & Maakindustrie
 • Financieringsfasen
 • Expansie / groei
 • MBO/MBI
 • Investering
 • 2 mln - 5 mln
 • 5 mln - 20 mln
 • Regio's
 • Nederland
 • Belegger in fonds
 • High-Net-Worth Individuals

INVESTERINGEN

bedrijf jaar sector fase
Target Pet Holding 1995 Retail en groothandel in dierenbenodigdheden Groei
Van Duijnen Groep 2006 Leverancier van koffiemachines & ingrediテδォnten, horeca automatisering MBO
Grow/Work Group 2008 Verwerft meerderheidsbelangen in HR georiテδォnteerde bedrijven met als sectorale specialisatie overheid en gezondheidszorg Start
Schutte Invest 2009 Productie, verkoop en distributie van zaksluitingen en bindmaterialen MBI
Lifehammer Invest 2011 Veiligheidsaccessoires in en om de auto MBO/MBI
Login International Group 2012 Ontwikkeling en verkoop software MBO
ShipitSmarter.com 2013 IT-oplossingen voor transportmodaliteiten en express diensten Groei
Minox Software 2014 Administratieve softwarepakketten MBI
SFA Packaging Holding 2014 Leverancier van spuitgietverpakkingen MBI
4D Invest & Management 2016 HR-services: re-integratie en verzuim Groei
Zorg Invest 2016 Kwaliteitsmetingen in het kader van Value Based Healthcare Groei
PR Beheer 2017 Dienstverlener letselschademarkt MBI
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Gilde Healthcare
 • Bain & Company
 • Finnius B.V.
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • Beek Capital
 • Rabo Private Equity
 • KplusV
 • TIIN Capital
 • IRIS Corporate Finance B.V.
 • Michael Page International B.V.