Houthoff

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA AMSTERDAM

Postadres
P.O. Box 75505
1070 AM AMSTERDAM

Tel: +31 (0)20 605 60 00
Fax: +31 (0)20 605 67 00
Contactpersoon
Michiel Pannekoek
Directie
Edward de Bock, Gerhard Gispen en Albert Knigge
 • BEKIJK DE WEBSITE
Houthoff helpt cliënten vooruit op kritieke momenten met praktische oplossingen voor complexe juridische problemen.
Houthoff is een onafhankelijk, leidend Nederlands advocatenkantoor met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs die hoogwaardig juridisch advies en ondersteuning bieden aan een omvangrijke nationale en internationale clientèle. Het Private Equity Team van Houthoff heeft ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van private-equityspelers bij transacties en de samenhangende structureringsvraagstukken. Van de initiële acquisitie van een nieuwe portfoliomaatschappij, inclusief de vaak complexe financierings- en structureringskwesties die daarbij spelen, tot en met de "exit".

Onze specialisten hebben een grondig begrip van de "drivers" achter de transacties die we begeleiden en weten wat er speelt in de nationale en internationale markt. Zij zijn daarom niet alleen op juridisch vlak, maar ook op strategisch, commercieel en economisch vlak een echte sparringpartner voor cliënten.

Door de jaren heen is ons Private Equity Team uitgegroeid tot de vaste "go to" adviseur voor een groot aantal gerenommeerde private-equity cliënten, waaronder lokale private-equityfondsen die zich vooral richten op de Nederlandse markt, investeringsmaatschappijen van families ("family offices") en grote internationale private-equityfondsen. Het team is inmiddels internationaal erkend als uiterst efficiënte dealmaker met een ongeëvenaard track record.

Cliënten schakelen onze private-equityspecialisten in vanwege hun "deal-driven" benadering en hun gebruik van duidelijke, toegankelijke taal in transactiedocumentatie. Onze specialisten begrijpen dat cliënten doordacht advies nodig hebben, maar dan wel op een manier die voor hen werkt – praktisch, begrijpelijk en efficiënt. Ons multidisciplinair Private Equity Team werkt nauw samen met onze experts op alle voor transacties relevante gebieden.

Cliënten prijzen onze bewezen ervaring in het oplossen van geschillen en het kapitaliseren van kansen. Maar ook onze pragmatische aanpak van problemen, passie voor innovatie en sterke ondernemersgeest, blijven niet onopgemerkt. Tezamen met ons wereldwijde netwerk van zowel eigen kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen en New York en vertegenwoordigers in Houston en Singapore, als ons exclusieve lidmaatschap van Lex Mundi en eigen International Friends netwerk, maakt dit Houthoff dé betrouwbare partner op de meest kritieke momenten.
Houthoff is here to help our clients reach their strategic goals in their most complex cases, when timing couldn’t be more critical.
Houthoff is an independent top-tier Netherlands-based firm with 300 lawyers, civil-law notaries and tax advisers, all offering exceptional legal advice and support to an extensive national and international client base. Houthoff’s Private Equity Team has more than 20 years of experience in assisting private equity players with transactions and the associated structuring issues – from the initial acquisition of a new portfolio company (including the often complex financing and structuring issues involved in this) to the exit.

Our specialists have a thorough understanding of the drivers behind the transactions we assist with, and know what is happening on the national and international markets. This makes them an effective sparring partner for our clients – not only on a legal level, but also on a strategic, commercial and economic level.

Over the years, our Private Equity Team has become the go-to adviser for many reputable private equity clients, including local private equity funds that focus mainly on the Dutch market, family offices and large international private equity funds. The team is now internationally recognised as a highly effective dealmaker with an unrivalled track record.

Clients engage our private equity specialists for their deal-driven approach and use of clear, accessible language in transaction documents. Our specialists understand that clients need carefully considered advice, but in a way that works for them: practical, understandable and efficient. Our multi-disciplinary Private Equity Team works closely with our experts in all of the areas that are relevant for transactions

Clients also praise our proven track record of resolving disputes and capitalising on opportunities. And they also talk about our pragmatic approach to problem-solving, our passion for innovation and our truly entrepreneurial spirit.Together with our worldwide network, consisting of offices in Amsterdam, Rotterdam, Brussels, London and New York, representatives in Houston and Singapore, an exclusive Lex Mundi membership and our own International Friends Network, this makes Houthoff the reliable partner at the most critical moments.

PROFIEL

 • Activiteiten
 • Advocaten, Juristen, Notarissen
 • Belastingadviseurs
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Aon Stratigic Advisors & Transaction Solutions
 • JSA Tax Consultancy B.V.
 • InnovationQuarter
 • TIIN Capital
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • De Breij B.V.
 • Waterland Private Equity Investments B.V.
 • EY, Transaction Advisory Services
 • Marsh Private Equity and M&A Practice
 • Deloitte M&A