Nordian Capital Partners

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM

Postadres
Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM

Tel: +31 - (0)20 - 751 85 50
Contactpersoon
 
 • BEKIJK DE WEBSITE
Nordian Capital is een onafhankelijke Nederlandse private equity investeerder die zich onderscheidt door gericht te helpen bij het vergoten én versnellen van groei van de ondernemingen waarin zij investeert.

Nordian Capital komt voort uit Rabo Capital dat in 2012 is samengegaan met Friesland Bank Investments. Daarmee heeft Nordian Capital een divers team met zeer veel ervaring in aan- en verkoop van ondernemingen en investment management.

Investerin is maatwerk én mensenwerk. Dat is wat jarenlange ervaring ons geleerd heeft. Het gaat niet om het doen van transacties, maar om he gezamenlijk realiseren van groei. We geloven dat dit alleen mogelijk is als voldoende ruimte voor ondernemerschap bestaat.

Wij geloven in structurele waardegroei door het verbeteren en vergroten van winstgevendheid. Nordian Capital helpt daarbij, als kritische en betrokken partner.

We investeren samen met onze management teams op basis van een heldere investment case: een gezamenlijk plan van management en aandeelhouders dat als leidraad dient om de onderneming te doen groeien.

We gaan daarbij niet op de stoel van het management zitten, maar bieden hen pro-actief en betrokken ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld strategie, financiering, of fusies en overnames.

Om de aantrekkelijkheid van een investering te beoordelen, hanteren we onder andere de volgende criteria:
 • Helder plan: Duidelijk plan gericht op het realiseren van groei
 • Internationaal actief: Onderneming is veelal internationaal actief vanuit een Nederlandse basis
 • Winstgevendheid: EBITA tussen €3m en €15m
 • Control: Meerderheidsbelangen
 • Omvang: Minimaal investeringsbedrag €10m
 • Partnership: Investeren samen met management
Nordian Capital is an independent private equity investor and distinguishes itself by providing companies with tailor-made assistance to both increase and accelerate growth.

Nordian Capital has evolved from Rabo Capital that merged with Friesland Bank Investments in 2012. Consequently Nordian Capital has a diverse team of professionals with vast experience in the fields of acquiring and selling companies and investment management.

Investing is both a tailor-made and people-made activity. Something we have learned from many years of experience. It’s not about executing transactions, but about achieving growth together. We strongly believe that this is only possible when there is sufficient room for entrepreneurship.

We believe in structural value growth by improving and increasing profitability. Nordian Capital helps achieve this aim as a critical and involved partner.

We invest together with our management teams based on a clear investment case: a joint plan formulated by the management and shareholders that serves as the guiding principle for the company to grow.

We do not take over the management’s role in this process, but instead provide them with proactive and engaged support concerning topics such as strategy, financing and mergers and acquisitions.

PROFIEL

 • Sectoren/branches
 • Agro / Food
 • Anders
 • Cleantech
 • Handel & Dienstverlening
 • ICT
 • Productie & Maakindustrie
 • Zorg
 • Financieringsfasen
 • Expansie / groei
 • MBO/MBI
 • Investering
 • 5 mln - 20 mln
 • 20+ mln
 • Regio's
 • Nederland
 • Belegger in fonds
 • High-Net-Worth Individuals
 • Institutioneel (bv. pensioenfonds, family offices)
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • KplusV
 • Simmons & Simmons
 • LIOF
 • Vortex Capital Partners B.V.
 • Wealth Management Partners N.V.
 • Pride Capital Partners
 • Teslin Capital Management BV
 • Blacktrace B.V.
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • Quadrum Capital