NVP NIEUWS

Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten van activiteiten van de NVP en ontwikkelingen die van belang zijn voor de leden van de NVP.

Nieuws over leden, portefeuillebedrijven en marktontwikkelingen kunt u vinden op het ledenportal van de NVP: www.nvpportal.nl of via het kader rechts boven in beeld. Meer informatie over toegang op deze nieuwsservice via onze NVP Portal kunt u opvragen bij het secretariaat, of tel. 020 571 22 70.


14 / 10 / 2011 LAATST BEWERKT 14 / 10 / 11 11:03

Aantal commissariaten beperkt

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de beperking van het aantal commissariaten voor commissarissen en bestuurders. Commissarissen mogen voortaan niet meer dan vijf commissariaten vervullen bij grote nv's, bv's en stichtingen die aan een onderneming zijn gekoppeld, waarbij voorzitterschappen dubbel tellen.
13 / 09 / 2011 LAATST BEWERKT 13 / 09 / 11 15:54

Onderzoek bevestigt: durfkapitaal motor voor innovatief ondernemerschap

Durfkapitaal is onmisbaar voor de ontwikkeling van innovatief ondernemerschap in Nederland. Dat blijkt uit een recente studie van Peter Roosenboom, professor Entrepreneurial Finance aan de RSM Erasmus University te Rotterdam.
27 / 07 / 2011 LAATST BEWERKT 27 / 07 / 11 14:50

De beker gaat naar...

Vrijdag 24 juni traden maar liefst 13 teams aan voor het NVP voetbaltoernooi. Bij AFC Amsterdam werden op 3 velden de poulewedstrijden gespeeld.
11 / 07 / 2011 LAATST BEWERKT 13 / 07 / 11 10:19

Meer investeringen in Nederlandse bedrijven

Meer investeringen in Nederlandse bedrijven; column Tjarda Molenaar in Financial Investigator 3/2011.

Participatiemaatschappijen hebben in 2010 weer flink geïnvesteerd in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit het jaarlijks marktonderzoek “Ondernemend Vermogen” van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Zo werd er in totaal voor 2 miljard euro eigen vermogen verstrekt aan Nederlandse ondernemingen.

30 / 06 / 2011 LAATST BEWERKT 01 / 07 / 11 13:46

Revolverend innovatiefonds aangekondigd

In het Regeerakkoord en de Bedrijfslevenbrief is de oprichting van een revolverend innovatiefonds aangekondigd: “Het kabinet zet een Innovatiefonds op waarmee succesvolle innovaties zich terugbetalen en middelen weer ter beschikking komen om nieuwe initiatieven te financieren.”
De NVP heeft aangedrongen op dit zogenaamde fund of funds. Het innovatiefonds betekent voor ondernemers dat ze beter in staat worden gesteld om te kunnen investeren in rendabele nieuwe (duurzame) producten, diensten en processen. Het innovatiefonds zal dit via twee mechanismen realiseren:
27 / 05 / 2011 LAATST BEWERKT 30 / 01 / 17 16:50

Vernieuwde uitgave Handboek Participatiecommissaris

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei heeft DLA Piper het herziene Handboek voor de Participatiecommissaris overhandigd aan NVP voorzitter Philip Houben. In de nieuwe versie is een voorschot genomen op toekomstige veranderingen in de wetgeving wat betreft FlexBV, Wet Bestuur & Toezicht. Daarnaast is het jaarrekeningenrecht substantieel gewijzigd. en is het handboek algemeen up-to-date gebracht naar aanleiding van een aantal belanghebbende rechterlijke uitspraken.

16 / 05 / 2011 LAATST BEWERKT 18 / 05 / 11 13:26

Reactie NVP op Plannen Beperking Renteaftrek

De NVP heeft op 16 mei gereageerd op de plannen van Staatssecretaris Weekers met betrekking tot een beperking van de renteaftrek voor excessieve financieringen bij overnameholdings.
27 / 04 / 2011 LAATST BEWERKT 16 / 05 / 11 12:18

Plannen Beperking Renteaftrek

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs zijn Fiscale Agenda gepresenteerd. Deze bevat nog geen uitgewerkte wetsvoorstellen, maar wel richtinggevende voornemens op fiscaal gebied.
15 / 02 / 2011 LAATST BEWERKT 30 / 03 / 11 15:04

NVP reactie ‘Naar de Top’ Bedrijfslevenbrief

Geachte heer Verhagen,

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft de brief met betrekking tot uw voornemens voor het bedrijfsleven positief ontvangen. De NVP waardeert de keuze van het kabinet met betrekking tot de sectorale aanpak. Daarbij is de inspraak van bedrijfsleven en kennisinstellingen goed verankerd door hen een plaats te geven in de bijbehorende topteams. Ook de inzet om middelen - minder subsidie en meer durfkapitaal - effectiever in te zetten wordt door de NVP van harte ondersteund.
13 / 01 / 2011 LAATST BEWERKT 30 / 03 / 11 15:07

NVP stuurt minister van VWS brief inzake gevolgen budgettering voor zelfstandige behandelcentra

De NVP heeft mevrouw drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd waarin zorgen geuit worden over de voorgenomen toepassing van budgettering van de zorgverleners met WTZI-vergunning op Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's).
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • Oranje-Nassau Groep B.V.
  • KNHM Participaties B.V.
  • HB Capital
  • StartGreen Capital
  • Vortex Capital Partners B.V.
  • Mazars Financial Advisory Services
  • HPE Growth Capital
  • LSP
  • Newion Partners B.V.
  • KPMG Transaction Services