14 / 10 / 2011 LAATST BEWERKT 14 / 10 / 11 11:03

Aantal commissariaten beperkt

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de beperking van het aantal commissariaten voor commissarissen en bestuurders. Commissarissen mogen voortaan niet meer dan vijf commissariaten vervullen bij grote nv's, bv's en stichtingen die aan een onderneming zijn gekoppeld, waarbij voorzitterschappen dubbel tellen.

Bestuurders mogen niet meer dan twee commissariaten vervullen. Volgens VNO-NCW houdt deze maatregel geen rekening met het verschil in tijdsbeslag die commissariaten kunnen vergen, en de beschikbare tijd van commissarissen.
Er is wel een reparatiewet aangekondigd waarin wordt geregeld dat goede-doelenorganisaties en andere ideële stichtingen worden uitgezonderd van de maatregel.
De regeling is opgenomen in het onlangs aangenomen wetsvoorstel bestuur en toezicht. Het is de bedoeling de regeling, die alleen geldt in nieuwe gevallen of bij wijziging van bestaande gevallen, samen met de reparatiewet op 1 januari 2012 in te voeren.