13 / 09 / 2011 LAATST BEWERKT 13 / 09 / 11 15:54

Onderzoek bevestigt: durfkapitaal motor voor innovatief ondernemerschap

Durfkapitaal is onmisbaar voor de ontwikkeling van innovatief ondernemerschap in Nederland. Dat blijkt uit een recente studie van Peter Roosenboom, professor Entrepreneurial Finance aan de RSM Erasmus University te Rotterdam.

Durfkapitaalfonden, ook venture capital fondsen geheten, verschaffen kapitaal aan startende en snel groeiende jonge ondernemingen. Gemiddeld investeert een durfkapitaalfonds voor 7 jaar in een onderneming. In deze periode kan het bedrijf haar technologie verder ontwikkelen en wordt het product naar de markt gebracht. Durfkapitaal is vaak de enige bron van kapitaal om innovatieve technologieën verder te kunnen ontwikkelen door het hoge financiële risico hiervan.

Philip Houben, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), is verheugd dat de meerwaarde van de Nederlandse venture capital markt goed in kaart is gebracht. Houben: “Deze studie toont aan dat de durfkapitaalsector in Nederland zich verder ontwikkelt naar volwassenheid. Het door het kabinet aangekondigde Innovatiefonds MKB+ is daarom een zeer positieve steun in de rug voor de sector.”

Het kabinet zet een Innovatiefonds op waarmee in durfkapitaalfondsen geïnvesteerd wordt en bij succes middelen weer terugvloeien om nieuwe initiatieven te financieren. Houben: “De NVP heeft eerder bij het Ministerie van Economische Zaken aangedrongen op dit zogenaamde fund of fund en is dus verheugd dat het er nu van komt.”

Uitwerking Literatuurstudie Durfkapitaal
Uit het onderzoek van de RSM Erasmus University blijkt dat:
• Durfkapitalisten bedrijven helpen sneller te groeien, meer te innoveren, nieuwe producten te ontwikkelen, personeelsbeleid te professionaliseren en strategische allianties aan te gaan;
• Durfkapitaal tevens een positieve uitwerking heeft op ondernemerschap, innovatie en de economische ontwikkeling in een land;
• Innovatie en het aantal nieuwe startende ondernemingen in een bedrijfstak stijgt naarmate meer durfkapitaal in die bedrijfstak wordt geïnvesteerd;
• Durfkapitaal vaak de enige bron van kapitaal is om innovatieve technologieën verder te kunnen ontwikkelen door het hoge financiële risico hiervan.

Gezien het hoge risico en het feit dat men in innovatieve ondernemingen investeert, is er ook veel verscheidenheid in rendementen tussen VC fondsen over de jaren heen. Zo blijkt ook dat de durfkapitaalfondsen in Europa het gemiddeld minder goed doen dan hun tegenhangers in de Verenigde Staten.

De literatuurstudie geeft aan dat dit verschil hoofdzakelijk te verklaren is door de beter ontwikkelde durfkapitaalsector en cultuur voor ondernemerschap in de VS, en daarnaast meer stimulering van de sector vanuit de overheid.

Lees hier de literatuurstudie