09 / 03 / 2012 LAATST BEWERKT 27 / 03 / 12 13:56

Nieuwe NVP Leaflet “Duurzaamheid in PE: Waardecreatie door ESG”

PERSBERICHT
13 maart 2012

PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN BESTEDEN AANDACHT AAN DUURZAAM ONDERNEMEN
NVP maakt praktische handleiding en stelt adviescommissie in!

De NVP heeft een praktische handleiding over duurzaamheid (ESG) in private equity gelanceerd. De afkorting ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaatbeĂŻnvloeding, hergebruik van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van portefeuillebedrijven.

Philip Houben, voorzitter van de NVP: “Veel leden van de NVP halen al indrukwekkende ESG resultaten, maar zij kunnen het nog explicieter maken. Daarom heeft de vereniging deze praktische gids gemaakt. Hierin wordt uiteengezet hoe wij duurzaamheid zien en welke kansen duurzaamheid biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie.”
Participatiemaatschappijen maken - in nauwe samenwerking met het management - bedrijven sterker en gezonder door verbetermogelijkheden te identificeren en aan te pakken. Die doelstelling gaat goed samen met het voeren van een verantwoordelijk ESG-beleid.

De leden van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) spelen een steeds grotere rol in de Nederlandse economie. Daarmee gaat samen dat zij aandacht besteden aan duurzaam ondernemen en aan de rol die investeerders daarbij kunnen spelen.

De NVP heeft verder een adviescommissie ESG ingesteld, waarvan participatiemaatschappijen en beleggers deel uitmaken. Deze commissie zal de leden bijstaan in het geven van advies en ‘best practices’ op dit terrein tonen.

Download hier de praktische gids ''Duurzaamheid in Private Equity: Waardecreatie door ESG''.

* ESG staat voor Environmental Social and Governmental, ook wel bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), of Corporate Social Responsibility (CSR).