10 / 12 / 2011 LAATST BEWERKT 21 / 12 / 11 13:30

Update Corporate Governance wijzigingen

Op 1 juli 2012 zal een aantal wijzigingen in de corporate governance plaatsvinden. Zo wordt o.a. de mogelijkheid van een One Tier Board ingevoerd en zal het aantal commissariaten per persoon beperkt worden. Dit kan ook relevant zijn voor participatiemaatschappijen. Van Doorne en de NVP hebben daarom een memo opgesteld.

In verband met de beperking van het aantal toezichthoudende functies is in het memo een aantal praktijkvragen opgenomen, die u wellicht helpen met het oordeel of u onder de regeling valt.


Praktijkvragen die aan de orde komen zijn:

  • Ik ben via mijn management B.V. bestuurder van een grote rechtspersoon. Valt deze bestuursfunctie onder het bereik van het Wetsvoorstel?
  • Binnen de groep bekleed ik diverse toezichthoudende functies bij participatiemaatschappijen die voldoen aan het criterium grote rechtspersoon, telt iedere toezichthoudende functie mee voor de vaststelling van het maximaal aantal toezichthoudende functies?
  • Momenteel heb ik zes toezichthoudende functies bij grote rechtspersonen, is dit toegestaan na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel?
  • Vallen toezichthoudende functies bij grote coöperaties of verenigingen onder het bereik van het Wetsvoorstel?
  • Ik ben toezichthouder bij vijf grote rechtspersonen en een rechtspersoon die niet kwalificeert als grote rechtspersoon. Als na invoering van het Wetsvoorstel na verloop van tijd deze rechtspersoon zich gaat kwalificeren als grote rechtspersoon, kan ik dan nog de toezichthoudende functie bekleden bij deze (inmiddels) grote rechtspersoon?
  • Ik heb toezichthoudende functies bij buitenlandse entiteiten die zich zouden kwalificeren als grote rechtspersoon, vallen deze toezichthoudende functies onder het bereik van het Wetsvoorstel?
  • Moet de berekening voor een grote rechtspersoon gemaakt worden op stand-alone basis of op geconsolideerde basis?

Download hier de uitvoerige memo van de NVP en Van Doorne.