17 / 11 / 2011 LAATST BEWERKT 17 / 11 / 11 11:54

Waardecreatie meer dan hefboomtrucje

Participatiemaatschappijen wordt wel eens verweten dat de waardecreatie die zij bewerkstelligen na een overname voornamelijk gebaseerd is op kortetermijn denken en (excessief) gebruik van het hefboomeffect. Wetenschappelijk onderzoek laat nu zien dat belangrijke oorzaken van deze waardecreatie verbeteringen van het management en ondernemerschap zijn die er niet zouden zijn geweest zonder de invloed van de participatiemaatschappij.

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de effecten van een participatiemaatschappij (private equity) na een overname op de prestaties van een bedrijf en daarmee gepaard gaande waardecreatie. Omdat een overname meestal voor een groot gedeelte gefinancieerd wordt met vreemd vermogen (leverage) treedt er een positief hefboomeffect op. De rente die betaald wordt op de banklening zal namelijk waarschijnlijk lager zijn dan de rentabiliteit van het totale vermogen van de onderneming. Dit is geen nieuw verschijnsel, maar participatiemaatschappijen zijn er in het verleden van beticht dit mechanisme overmatig te gebruiken en geen daadwerkelijke blijvende waarde toe te voegen aan een bedrijf.

Een oorzaak voor het bestaan van dit misverstand is het feit dat door de beschikbare data in wetenschappelijk onderzoek het positieve effect van participatiemaatschappijen op de management en organisatievaardigheden van het bedrijf niet onderscheiden kon worden van andere effecten. In een recente publicatie van Bruining, Verwaal en Wright (2011) wordt dit onderscheid voor de eerste keer wel gemaakt. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat participatiemaatschappijen een belangrijke bijdrage leveren aan de waardecreatie door een verbetering van de management en organisatievaardigheden, vooral bij een meerderheidsparticipatie.

Leest u hier het volledige (open access) artikel.