01 / 11 / 2011 LAATST BEWERKT 17 / 11 / 11 11:56

Reactie NVP op consultatie implementatie AIFM richtlijn

De NVP heeft schriftelijk gereageerd aan de Minister van Financiën op voorstellen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in het kader van de implementatie van de ''Alternative Investment Fund Managers'' (AIFM) richtlijn.

De AIFM richtlijn is een Europese richtlijn die tot doel heeft alternatieve belegginsinstellingen, zoals private equity en venture capital, onder toezicht te plaatsen.

De NVP begrijpt de noodzaak tot toezicht maar de huidige Nederlandse voorstellen ter implementatie van deze richtlijn hebben ingrijpende gevolgen voor Nederlandse participatiemaatschappijen en leiden tot een verslechtering van het Nederlandse investeringsklimaat voor o.a. venture capital en het MKB.

De NVP doet een aantal voorstellen zodat de implementatie van de richtlijn beter aansluit bij de praktijk van private equity en venture capital en het Nederlandse investeringsklimaat verbetert.

Klikt u hier voor de officiële reactie van de NVP en hier voor een toelichting op de officiële reactie.