27 / 04 / 2011 LAATST BEWERKT 16 / 05 / 11 12:18

Plannen Beperking Renteaftrek

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs zijn Fiscale Agenda gepresenteerd. Deze bevat nog geen uitgewerkte wetsvoorstellen, maar wel richtinggevende voornemens op fiscaal gebied.

Onderdeel daarvan is de rente aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting: een beperking renteaftrek voor excessieve financieringen bij overnameholdings.
Zijn bedoeling is om 'reële' financieringsverhoudingen te ontzien. De rentelasten van de overnameholding die samenhangen met de overname binnen de fiscale eenheid zijn niet langer te verrekenen met winst van de target, alleen met de winsten van de overnameholding. De beperking geldt zowel voor groepsrente als derde rente.
Het voorstel is om een drempel van 500.000 Euro in te bouwen, waarboven de beperking plaatsvindt.

Verder is de beperking alleen van toepassing indien de verhouding eigen vermogen vreemd vermogen een ‘bepaalde’ verhouding te boven gaat.
Bij de vormgeving wordt rekening gehouden met het goodwillgat, door 10 jaar lang na het aangaan van de fiscale eenheid jaarlijks een evenredig aflopend deel van het goodwillgat bij het eigen vermogen te tellen. Door deze verhoging van het eigen vermogen is renteaftrek niet van toepassing bij evenwichtige financieringsverhoudingen, zo stelt de staatssecretaris.

De concrete uitwerking van deze voornemens volgt in het najaar. De NVP volgt de ontwikkelingen op de voet en zal haar zorgen over deze voornemens bij het Ministerie van Financiën kenbaar maken.

Mocht u nadere info willen hebben, kunt u contact met ons opnemen.