Beleggers

Private equity en venture capital worden gezien als een vooraanstaande categorie in het segment van alternatieve beleggingen en is heden ten dage algemeen geaccepteerd als een vast onderdeel van vele institutionele portefeuilles. 
De fundamentele reden om te beleggen in private equity venture capital is het verbeteren van het risico/rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille. Beleggen in private equity en venture capital biedt de belegger de gelegenheid een hogere opbrengst te genereren en tegelijkertijd de diversificatie van haar portefeuille te verbeteren. Private equity en venture capital zijn erkende alternatieve asset classes die een potentieel superieur rendement bieden boven andere asset classes, aangezien zij in Europa op lange termijn structureel beter heeft gepresteerd dan andere asset classes.

 

Kijk hier voor meer informatie over het rendement van private equity en venture capital.

 

Een overzicht van het type beleggers dat in private equity en venture capital belegt kunt u vinden in onze publicatie ''Ondernemend Vermogen''.

De bedragen die in Europa belegd zijn in private equity en venture capital fondsen zijn de afgelopen jaren, vooral in private equity, sterk gestegen. Bijvoorbeeld (buitenlandse) pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren hun allocaties verhoogd zoals te zien is in deze studie van het Coller Institute en de London Business School.

 

Bekijk Invest Europe's Guide to Private Equity and Venture Capital for Pension Funds, praktische informatie over investeren in private equity en venture capital voor pensioenfondsen.

 

Private equity en venture capital zijn een middellangetermijnbelegging die bijdraagt aan economische groei, werkgelegenheid, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologie. Onderzoek naar de economisch en sociale gevolgen van private equity investeringen kunt u hier vinden.

De leden van de NVP handelen volgens de NVP gedragscode, volgen de waarderings- en rapportagerichtlijnen van de IPEV en maken gebruik van een professioneel netwerk van (internationale) adviseurs.

Private equity is ook al decennia dé manier om in het MKB te beleggen met uitstekende rendementen. Meer dan 85% van het aantal investereringen gaat namelijk jaarlijks naar MKB-achtige bedrijven. Om dat nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen en wat de voordelen zijn voor beleggers om via een participatiemaatschappij te beleggen in het MKB heeft de NVP in 2014 meegewerkt aan het MKB in Beeld project. Lees hier meer over MKB in Beeld.

Wilt u beleggen in een lid van de NVP als privé persoon? Kijk dan eens rond op onze zoekmachine of neem contact op met de NVP.