Desinvesteringen

In totaal hebben binnen- en buitenlandse participatiemaatschappijen in 2018 € 2 miljard tegen kostprijs gedesinvesteerd uit 209 Nederlandse bedrijven.

Dit totaal omvat zowel desinvesteringen uit jonge en snelgroeiende ondernemingen (venture capital), als desinvesteringen uit volwassen bedrijven (private equity). Vanwege deze diversiteit is het daarom informatiever naar verschillende delen van de participatiemarkt te kijken.

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde marktanalyses, oftewel investeringen en desinvesteringen in Nederlandse bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

In het archief is de definitielijst te vinden, alsmede de methodologie van het onderzoek en de achterliggende databestanden. Tevens is daar Informatie over de activiteiten van in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (vanaf 1989) is te vinden in de industrieanalyse.Ga direct naar: » Methoden » Herkomst participatiemaatschappijMETHODEN VAN DESINVESTERING

Een participatiemaatschappij heeft in de regel 5 tot 7 jaar een onderneming in portefeuille. Ergens in deze periode wordt een verkoop van het bedrijf gerealiseerd zodat de participatiemaatschappij rendement voor zijn achterliggende beleggers kan realiseren.

In 2018 hebben venture capitalists hun belang in 86 Nederlandse bedrijven verkocht of anderszins gedesinvesteerd. Traditioneel is het aandeel faillissementen bij portefeuillebedrijven van venture capital relatief hoog. Dit is te verwachten bij de risicovolle levensfase waarin deze bedrijven zich bevinden.

Private equity-partijen verkochten hun belang in 51 bedrijven waarin ooit een buyout is gedaan. Van 30 bedrijven die ooit groeikapitaal ontvingen werd in 2018 afstand gedaan..

Kijk voor enkele voorbeelden van verkopen uit 2018 in het persbericht onder Ondernemend Vermogen.

.

 DESINVESTERINGEN NAAR HERKOMST PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Buitenlandse partijen zijn vaker actief zijn in de grotere transacties, daarom hebben zij relatief weinig bedrijven verkocht of anders gedesinvesteerd, maar is dat voor een relatief hoog bedrag tegen kostprijs geweest.

#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • Kennedy Van der Laan
  • Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V.
  • Triton Advisers (Netherlands) B.V.
  • Hemingway Corporate Finance B.V.
  • Maatwerk Corporate Finance B.V.
  • Gilde Healthcare
  • Antea Participaties
  • Bolster Investment Partners
  • Jones Day
  • TIIN Capital