Disclaimer

De NVP staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is de NVP aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.