Doel van de NVP

De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland.
De NVP telt 85 aangesloten participatiemaatschappijen en 86 geassocieerde leden, die beroeps- of bedrijfsmatig bij dit soort investeringen betrokken zijn. De activiteiten van de NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie en activiteiten & opleidingen voor de leden.

De doelen van de NVP zijn:

  • Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen;
  • De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders;
  • Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering;
  • Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen;
  • Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector.


De NVP is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity en venture capital.

Voormalig voorzitter Houben van de NVP: “De sector wordt economisch en maatschappelijk steeds belangrijker; de gezamenlijke omzet van deze bedrijven vertegenwoordigt 14% van het bruto binnenlands product. Daarom begrijpen de leden van de NVP wel dat er toenemende regulering komt. We zullen echter moeten zorgen dat het werkbaar en doeltreffend is. We zijn in goed overleg met politiek en beleidsmakers.”

De NVP is opgericht in 1984. Zij is lid van VNO-NCW en van Invest Europe, de Europese koepelvereniging voor private equity en venture capital.