Environmental, Social & Governance

De private equity sector heeft alles in huis om invulling te geven aan duurzaam investeren. Duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en is alleen al daarom van belang voor participatiemaatschappijen om de waarde van hun portefeuille te optimaliseren.
In de investeringswereld wordt veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

Waar ondernemingen op dit vlak verbetercapaciteit hebben, is private equity bij uitstek geschikt om deze kansen te benutten en tegelijkertijd een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, niet alleen aan profit, maar ook aan people en planet. Het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid.

De NVP ondersteunt participatiemaatschappijen hierbij. Zo heeft de NVP onder meer een ESG-adviescommissie opgericht en een praktische handleiding gemaakt, waarin we voor leden en andere geïnteresseerden uiteenzetten hoe wij duurzaamheid zien en welke kansen duurzaamheid biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie.

 

Download hier de NVP-brochure
"Duurzaamheid in Private Equity: Waardecreatie door ESG"

 

De NVP zal haar leden over (ontwikkelingen op het gebied van) ESG blijven informeren en leden met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen.

Waarom wil de NVP ESG op de agenda?


Verantwoordelijkheid nemen biedt kansen

De NVP leden hebben afgelopen jaren een grotere rol in de economie gekregen. Die rol brengt ook een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat grote participatiemaatschappijen steeds explicieter rekening zullen houden met duurzaamheid in hun investeringsselectie en bij het beheer van hun participaties. Deze verantwoordelijkheid biedt tegelijk kansen, waar NVP leden zich steeds bewuster van worden. Niet alleen op het gebied van kostenefficiency, maar ook doordat stakeholders zien dat participatiemaatschappijen maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving. Er is een brede consensus dat ESG doelstellingen uiteindelijk een meerwaarde creeëren voor portefeuillebedrijven, zowel vanuit risicobeperking als waardecreatie.

 

Download hier het onderzoek van PwC
"Verantwoord Beleggen en Investeren" (augustus 2016)