Environmental, Social & Governance

In de investeringswereld wordt veelal gesproken over ‘ESG integratie’ in plaats van ‘duurzaamheid’. Deze afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen bij de selectie en het beheer van deelnemingen in bedrijven.

De leden van de NVP hebben afgelopen jaren een steeds grotere rol in de economie gekregen. Die rol brengt een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat grote participatiemaatschappijen steeds explicieter rekening houden met duurzaamheid in hun investeringsselectie en bij het beheer van hun participaties.

Deze verantwoordelijkheid biedt ook kansen. Duurzaamheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van ondernemingen en waardecreatie. Het gehele investeringsproces – van selectie tot exit – biedt mogelijkheden voor duurzaamheid. De private equity-sector heeft alles in huis om invulling te geven aan duurzaam investeren.

ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen. Er is steeds meer onderbouwing voor de stelling dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf, de investeerders als de samenleving.
Er zijn geen juridische of wettelijke kaders voor goed ESG-beleid. Daarnaast komen participatiemaatschappijen voor in vele verschillende soorten en maten. Er is dus geen ‘one size fits all’-benadering. Ook is ESG nog in ontwikkeling. Elke vorm van bewust bezig zijn met ESG is al een stap in de juiste richting. Benader de ESG-commissie als u vragen heeft over ESG of uw beleid tegen het licht wilt houden!
De NVP stimuleert en ondersteunt haar leden bij de ontwikkeling en implementatie van ESG-beleid. Dit doet ze op verschillende manieren en met verscheidene instrumenten:


NVP ESG Award

In 2017 is de NVP ESG Award in het leven geroepen. Elk lid kon meedingen naar de prijs. Een jury heeft een selectie gemaakt uit negen inzendingen en drie finalisten (Egeria, EQT, SET Ventures) zijn genomineerd. Uiteindelijk won Egeria deze eerste NVP ESG Award. In het juryrapport is te lezen hoe de jury tot dit besluit kwam.
In 2018 reikte de NVP voor de tweede keer de prijs uit, dit jaar één voor de categorie ‘Private Equity’ en één voor de categorie ‘Mid-Market Private Equity & Venture Capital’. EQT is verkozen tot de winnaar van de NVP ESG Award 2018 in de categorie ‘Private Equity’. SET Ventures viel op en is verkozen tot de winnaar van de NVP ESG Award 2018 in de categorie ‘Mid-Market Private Equity & Venture Capital’.


ESG-commissie

In de ESG-commissie zitten leden en beleggers die met elkaar projecten bedenken om ESG meer onder de aandacht te brengen bij leden. Wilt u hier actiever bij betrokken zijn, mail dan naar vanvoorst@nvp.nl.

De leden van de commissie zijn:

  • Maaike van der Schoot, AlpInvest
  • Johan Haneveer, Waterland
  • Malu van Santen, AAC
  • Robbert van de Griendt, Forbion Capital Partners
  • Titus Schurink, HPE Growth Capital
  • Barbara van der Geest - Glaser, Egeria
  • Silva Dezelan, Robeco


Werkbezoeken

De ESG-commissie organiseert voor NVP-leden werkbezoeken aan portefeuillebedrijven om te zien hoe goede ESG-implementatie er in praktijk uit kan zien.


ESG-klankbordgroep

In de klankbordgroep komen geïnteresseerde NVP-leden bijeen om van elkaar te leren hoe ESG-beleid goed vorm te geven.


Praktische ESG-handleiding

De NVP maakte een praktische handleiding ‘Duurzaamheid in Private Equity: Waardecreatie door ESG’. Hierin is uiteengezet hoe wij duurzaamheid zien en welke kansen duurzaamheid biedt, vooral op het gebied van risicomanagement en waardecreatie.


Stimuleren van onderzoek

In 2016 deed PwC in samenwerking met de NVP het onderzoek ‘Verantwoord beleggen en investeren’. De NVP zal het doen van onderzoek blijven stimuleren.