Fondsenwerving

In totaal hebben Nederlandse participatiemaatschappijen in 2018 bijna € 2,1 miljard aan nieuwe fondsen geworven.

Dit totaal omvat zowel fondsenwerving voor investeringen in jonge en snelgroeiende ondernemingen (venture capital), als fondsenwerving voor investeringen in volwassen bedrijven (private equity). Vanwege deze diversiteit is het daarom informatiever naar verschillende delen van de participatiemarkt te kijken.

Alle gepresenteerde cijfers zijn fondsenwerving voor in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen.

In het archief is de definitielijst te vinden, alsmede de methodologie van het onderzoek en de achterliggende databestanden. Tevens is daar Informatie over de activiteiten van in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (vanaf 1989) is te vinden in de industrieanalyse.Ga direct naar: » Financieringsfase » Herkomst: Financieringsfase » Herkomst: Geografie » Kapitaal onder beheerFONDSENWERVING NAAR FINANCIERINGSFASE

Nederlandse venture capitalists hebben in 2018 € 1,3 miljard aan nieuwe fondsen geworven. Dat is boven het gemiddelde van afgelopen jaren.

Private equity-fondsen haalden een bedrag op van € 782 miljoen. Dit relatief lage bedrag komt vooral doordat een aantal grotere partijen niet actief aan het fondsenwerven waren.

Het verschil tussen een later stage venture- en een groeifinanciering is dat er bij de één (later stage venture) nog geen uitontwikkeld business model of product is, en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling hiervan. Bij een groeifinanciering is dat wel het geval, en wordt de investering gebruikt voor bijvoorbeeld schaalvergroting (scale-ups). Groeikapitaal wordt door zowel gespecialiseerde als fondsen met een brede investeringsfocus verstrekt.

Zie voor de exacte definities de definitielijst onder ''Verantwoording en Archief''.HERKOMST FONDSENWERVING NAAR FINANCIERINGSFASE

Venture capital is voor haar fondsenwerving relatief sterk afhankelijk van de overheid (zowel regionaal, nationaal, buitenlands als Europees). Overheidsbeleid zoals het Dutch Venture Initiative (DVI), de Seed Capital RegelingVentureEU en de regionale ontwikkelingsfondsen, zijn er op gericht institutionele beleggers meer over de streep te trekken om te beleggen in (Europees) venture capital. De structureel hogere fondsenwerving voor venture capital, ook vanuit marktpartijen, is een aanwijzing dat dit beleid effect heeft.

Fonds-in-fondsen zijn over het algemeen commerciële paraplufondsen, niet de fonds-in-fondsen die (indirect) beheerd worden door (regionale) overheden. Die staan als overheid vermeld. Overigens opereren veel van deze overheidsfonds-in-fondsen op het snijvlak van later stage venture en groeikapitaal. Voor een analyse van de impact van deze fondsen is het dus raadzaam beide grafieken te combineren.

In tegenstelling tot venture capital kwam het grootste gedeelte van de fondsenwerving voor buyouts van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, fonds-in-fondsen en verzekeraars, maar ook van family offices. Vanwege de fondsgrootte, lange historie en gemiddeld hogere rendementen zijn institutionele beleggers zeer geïnteresseerd in deze categorie private equity als belegging. Voor privé-personen zijn private equityfondsen met een focus op het MKB ook een interessante belegging.


 


HERKOMST FONDSENWERVING NAAR GEOGRAFIE

Venture capital is voor haar fondsenwerving vooral afhankelijk van Nederland (46% in 2018) en Europa (35% in 2018). Voor private equity-strategiën (groeikapitaal, buyout, mezzanine, generalistisch) komt in 2018 opmerkelijk veel van het kapitaal uit Nederland met 50%. Dit komt vooral doordat er geen grotere buyout-fondsen aan het werven waren. Deze fondsen halen in het algemeen wereldwijd kapitaal op.Kapitaal onder beheer

In totaal hebben 183 Nederlandse participatiemaatschappijen € 25,4 miljard aan gecommitteerd kapitaal onder beheer in 369 fondsen. Dit behelst alleen de totale omvang van hun gecommitteerde fondsen, niet de waarde van hun portefeuilles. Tevens is buiten beschouwing gelaten het vermogen van in Nederland gevestigde private equity fonds-in-fondsen.#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • Simmons & Simmons
  • Holland Capital
  • Ebbinge
  • Gilde Healthcare
  • Benvalor Advocaten & Belastingadviseurs
  • Matcorp Investments B.V.
  • Health Investment Partners B.V.
  • VADO Beheer b.v.
  • Advent International
  • Deutsche Bank AG