Fondsenwerving

In totaal hebben Nederlandse participatiemaatschappijen in 2016 bijna € 2,4 miljard aan nieuwe fondsen geworven.

Dit totaal omvat zowel fondsen bestemd om te investeren in jonge en snelgroeiende ondernemingen (venture capital), als fondsen bedoeld om te investeren in volwassen bedrijven (private equity). Vanwege deze diversiteit is het daarom informatiever naar verschillende delen van de fondsenwerving te kijken.

Data over fondsenwerving gaat over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen. Verdere informatie (vanaf 1989) is te vinden in het archief. Tevens is daar de vragen- en definitielijst te vinden, alsmede de methodologie van het onderzoek en de achterliggende databestanden.Ga direct naar: ▻ Financieringsfase ▻ Herkomst ▻ Kapitaal onder beheer


FONDSENWERVING NAAR FINANCIERINGSFASE

Nederlandse venture capitalists hebben in 2016 € 725 miljoen aan nieuwe fondsen geworven. Dat is ruim boven het gemiddelde van afgelopen jaren. Private equityfondsen haalden een bedrag op van € 1,7 miljard, opvallend omdat er geen tot weinig grotere partijen actief aan het fondsenwerven waren.

Het verschil tussen een later stage venture- en een groeifinanciering is dat er bij de één (later stage venture) nog geen uitontwikkeld business model of product is, en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling hiervan (start-ups). Bij een groeifinanciering is dat wel het geval, en wordt de investering gebruikt voor bijvoorbeeld schaalvergroting (scale-ups).


HERKOMST FONDSENWERVING NAAR FINANCIERINGSFASE

Venture capital is voor haar fondsenwerving relatief sterk afhankelijk van de overheid (zowel regionaal, nationaal, buitenlands als Europees). Verscheidend overheidsbeleid zoals het Dutch Venture Initiative (DVI), de Seed Capital Regeling en de regionale ontwikkelingsfondsen, zijn er op gericht institutionele beleggers meer over de streep te trekken trekken om te beleggen in (Europees) venture capital. Het feit dat er in 2016 meer door bijvoorbeeld corporates en andere beleggers aan venture capital is toegewezen is een aanwijzing dat dit beleid effect heeft.

Fonds-in-fondsen zijn over het algemeen commerciële paraplufondsen, niet de fonds-in-fondsen die (indirect) beheerd worden door (regionale) overheden. Die staan over het algemeen als overheid vermeld. Overigens opereren veel van deze overheids fonds-in-fondsen op het snijvlak van later stage venture en groeikapitaal. Voor een analyse van de impact van deze fondsen is het dus raadzaam beide grafieken te combineren.

In tegenstelling tot venture capital kwam het grootste gedeelte van de fondsenwerving voor buyouts van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, fonds-in-fondsen en verzekeraars, maar ook van family offices. Vanwege de fondsgrootte, lange historie en gemiddeld hogere rendementen zijn institutionele beleggers zeer geïnteresseerd in deze categorie private equity als belegging.
 

Kapitaal onder beheer

In totaal hebben 176 Nederlandse participatiemaatschappijen € 20,9 miljard aan kapitaal onder beheer in 343 fondsen. Dit behelst alleen de totale omvang van hun gecommitteerde fondsen, niet de waarde van hun portefeuilles.
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • AAC Benelux Holding B.V.
  • NBI Investors
  • DVAN Advocaten
  • Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
  • Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
  • Langham Hall Netherlands B.V.
  • De Hoge Dennen
  • Kamer van Koophandel
  • Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
  • BB Capital Investments