Hoe kom ik aan private equity?

Het aantrekken van private equity is een intensief traject dat zo’n drie tot zes maanden in beslag kan nemen. Voor ondernemers is dit geen dagelijks werk. De NVP raadt u dan ook aan om zich tijdens dit proces te laten adviseren door corporate finance adviseurs.
De NVP kan u, ondermeer via deze website, informeren en u in de richting van mogelijke participatiemaatschappijen wijzen. Belangrijk om te weten is echter dat de NVP niet bemiddelt tussen ondernemers en participatiemaatschappijen.

Een relatie tussen onderneming en participatiemaatschappij is een wederzijdse keuze voor elkaar, maar het initiatief ligt in eerste instantie bij u. Onze leden krijgen dagelijks meerdere business plannen aangeboden en hanteren dan ook een strenge selectie. Per jaar zijn er slechts een paar business plannen waar daadwerkelijk een transactie uit voortvloeit.

Hierna volgt een globaal stappenplan dat u als leidraad kunt gebruiken bij het benaderen van een participatiemaatschappij:

 1. Maak een goed onderbouwd ondernemingsplan met een aansprekende presentatie van uw bedrijf en een executive summary.
 2. Vertaal uw plan in financiële termen: hoe ontwikkelen de omzet, resultaten (voor interest en belasting) en investeringen in vaste activa en werkkapitaal. Bepaal uw totale financieringsbehoefte en de behoefte aan private equity. Houdt er rekening mee dat een participatiemaatschappij minimaal voor 250.000 euro wil investeren. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen investeren wel kleinere bedragen.
 3. Selecteer een aantal participatiemaatschappijen op basis van aanknopingspunten (financieringsfase, hoogte participatiebedrag, bedrijfstak, regio). Deze website biedt een ideaal startpunt [link naar zoekmachine] voor deze selectie. Ga in gesprek met een paar participatiemaatschappijen aan de hand van uw executive summary.
 4. Indien er interesse is bij één of meerdere maatschappijen, maak dan een keuze voor een van deze maatschappijen en leg de bereidheid om zaken met elkaar te doen vast in een intentieverklaring. De intentieverklaring bevat vaak al het resultaat van de eerste prijsonderhandeling, gebaseerd op de informatie die tot dan toe is uitgewisseld.
 5. Het is nu aan de participatiemaatschappij om de volgende stap te zetten. Zij verricht een uitgebreid due diligence-onderzoek. Hieronder leest u meer over de inhoud van dit onderzoek.
 6. Tenslotte worden voorlopige en definitieve contracten opgesteld. Daarmee is de relatie tussen uw onderneming en de participatiemaatschappij een feit.


Due diligence

Tijdens de due diligence vindt een kritische beoordeling plaats van het ondernemingsplan en de kwaliteit en visie van het management. Op basis van het participatieonderzoek beoordeelt de participatiemaatschappij het risicoprofiel van de onderneming, de haalbaarheid van het businessplan en doet zij de onderneming een voorstel voor de financiering en begeleiding van de activiteiten.

De eerste fase van het onderzoek omvat een inhoudelijke beoordeling op de volgende punten:

 1. kwaliteit van de ondernemer en/of het management
 2. financiële resultaten (verleden en toekomst)
 3. producten en/of dienstverlening
 4. markt- en concurrentiesituatie
 5. kwaliteit van de organisatie
 6. juridische en fiscale aspecten
 7. bedrijfsspecifieke aspecten, bijvoorbeeld milieurisico's

Als de inhoudelijke beoordeling positief uitvalt, volgt het boekenonderzoek, de gedetailleerde due diligence. Dit onderzoek heeft tot doel een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de financiële en juridische situatie en de administratieve organisatie van de onderneming. In dit stadium worden stukken nog eens grondig bestudeerd door een accountant en fiscalist, en eventueel door een jurist. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit komen meer specialisten in beeld, bijv. voor een milieu-audit.

Lees verder: Gedetailleerd stappenplan (pdf-bestand)

Lees verder: 10 meest gestelde vragen over MBO (pdf-bestand)