Investeringen

In totaal hebben participatiemaatschappijen in 2018 € 6 miljard geïnvesteerd in 466 Nederlandse bedrijven. 

Dit totaal omvat zowel investeringen in jonge en snelgroeiende ondernemingen (venture capital), als investeringen in volwassen bedrijven (private equity). Vanwege deze diversiteit is het daarom informatiever naar verschillende delen van de participatiemarkt te kijken.

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde marktanalyses, oftewel investeringen en desinvesteringen in Nederlandse bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

In het archief zijn de definitielijst, de methodologie van het onderzoek en de achterliggende databestanden te vinden. Tevens is daar informatie over de activiteiten van in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (vanaf 1989) te vinden in de industrieanalyse.Ga direct naar: » Financieringsfase » Omvang » Buyouts » Herkomst » Type investeerder » Sector » RegioINVESTERINGEN NAAR FINANCIERINGSFASE

In de vroege fase zijn er verschillende vormen van venture capital (seed-, start- of later stage venture financiering), in de volwassen fase gaat het meestal om (management) buyouts of groeifinanciering. Een participatiemaatschappij kan later in de levenscyclus ook een rescue/turnaround financieren.

Het verschil tussen een later stage venture- en een groeifinanciering is dat er bij de één (later stage venture) nog geen uitontwikkeld business model of product is, en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling hiervan. Bij een groeifinanciering is dat wel het geval, en wordt de investering gebruikt voor bijvoorbeeld schaalvergroting (scale-ups). Zie voor de exacte definities de definitielijst onder ''Verantwoording en Archief''.

Kijk voor enkele voorbeelden van investeringen uit 2018 in het persbericht onder Ondernemend Vermogen.

 INVESTERINGEN NAAR OMVANG

Kenmerkend voor venture capital is dat 98% van het totaal aantal investeringen kleiner is dan € 5 miljoen eigen vermogen. Gezien de vroege levensfase van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt is dit niet verrassend.

Voor private equity geldt dat 55% van het aantal investeringen kleiner is dan € 5 miljoen eigen vermogen. Dit is typisch voor een snel groeiend MKB-bedrijf.

 BUYOUTS

De grotere private equity buyouts opereren in een internationale context. In deze context is deze classificatie van omvang van investeringen gebruikelijk. 

Voor de transactiewaarde wordt de totale waarde aan vreemd vermogen en inleg van andere investeerders dan participatiemaatschappijen meegerekend. Uit het verschil tussen transactiewaarde en geïnvesteerd eigen vermogen kan dus niet direct de verhouding vreemd vermogen berekend worden. De transactiewaarde van buyouts over 2018 komt in mei 2018 beschikbaar.
 

 INVESTERINGEN NAAR HERKOMST PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Zowel in de vroege als in de volwassen fase zijn Nederlandse bedrijven interessant voor zowel binnen- als buitenlandse participatiemaatschappijen. Een buitenlandse participatiemaatschappij kan bijvoorbeeld een start-up helpen groeien in een bepaalde nieuwe markt.
 

Ook in het private equity-segment is te zien dat Nederlandse bedrijven interessant zijn voor buitenlandse participatiemaatschappijen. Een buitenlandse partij kan helpen om een Nederlands bedrijf te internationaliseren en groeien op nieuwe markten. Buitenlandse partijen zijn vooral betrokken bij de grotere private equity-transacties. In toenemende mate is ook te zien dat lokale kantoren van internationale private equity-partijen transacties begeleiden. Zij worden dan geregistreerd als zijnde een Nederlandse participatiemaatschappij.

 INVESTERINGEN NAAR TYPE INVESTEERDER

CVC
Corporate venture capital (CVC) is een kleine maar belangrijke subgroep van venture capitalists. Grote bedrijven krijgen door het venture capital-model toe te passen meer toegang tot innovatieve ontwikkelingen uit de markt. Opvallend is dat zij in 2018 een groter deel van de markt voor hun rekening namen.

Regionale ontwikkelingsfondsen
Ook de regionale ontwikkelingsfondsen* zijn belangrijk voor het financieren van jonge bedrijven. Hun doelstelling is het stimuleren van een regionale economie en zij hebben een overheid als aandeelhouder. Zij concurreren over het algemeen niet of nauwelijks met reguliere participatiemaatschappijen. Zo richten zij zich voornamelijk op risicovollere kleine investeringen en kunnen zij bij een volgende investeringsronde over het algemeen niet zulke grote bedragen meefinancieren als andere partijen. Regionale fondsen moeten co-investeren met private participatiemaatschappijen en jagen daarmee juist verdere investeringen aan. Tot de regionale ontwikkelingsfondsen worden de door de Rijksoverheid ingestelde Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen gerekend, inclusief alle andere investeringsmandaten die deze partijen beheren, alsook andere investeerders met een regionale focus.

In 2018 investeerden regionale partijen in 196 bedrijven, waarvan 178 bedrijven een vorm van venture capital ontvingen. In totaal gaat het hier om 239 losse investeringen waarvan 218 venture capitalinvesteringen zijn. In totaal zijn er 416 venture capital investeringen gedaan in Nederlandse bedrijven in 2018. De regionale ontwikkelingsfondsen nemen dus 52% van het aantal venture capitalinvesteringen voor hun rekening. Hun overige investeringen betreffen vooral groeikapitaal en een incidentele herstructurering of buyout. Zij investeerden in totaal € 112 miljoen, waarvan € 84 miljoen als venture capital (21% van het venture capital totaal).

 INVESTERINGEN PER SECTOR

Vooral in venture capital is er sectorspecialisatie. Zo zijn de gezondheidszorg en biotechnologie traditioneel sterk vertegenwoordigd in venture capital-investeringen. Incidentele grote investeringen in bepaalde sectoren kunnen echter voor grote verschuivingen per jaar zorgen in zowel venture capital als private equity.


 INVESTERINGEN PER REGIO

Als gekeken wordt naar de regionale spreiding van investeringen is te zien dat investeringen zich concentreren in bepaalde regio’s. Dat is voor een deel te verklaren vanuit het feit dat bepaalde regio’s meer hoofdkantoren hebben (alleen hoofdvestigingen worden geregistreerd) en dat niet alle locaties van bedrijven bekend zijn, maar niet volledig. Omdat de ontwikkelingen per jaar nogal kunnen schommelen is gekozen voor het tonen van een gemiddelde in de eerste grafiek. De herkomst van buitenlandse investeerders komt pas in mei beschikbaar.

#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • Intersaction
  • EQT Partners AB, Dutch Branch
  • Gilde Healthcare
  • PhiDelphi Corporate Finance
  • Teslin Capital Management BV
  • CORP.
  • KPMG Corporate Finance
  • Lebrowsky B.V.
  • Cinven Limited
  • Atlas Fiscalisten N.V.