Investeringen

In totaal hebben participatiemaatschappijen in 2016 € 3,7 miljard geïnvesteerd in 365 Nederlandse bedrijven. Meer dan 85% van de investeringen die bedrijven kregen van een participatiemaatschappij, was kleiner dan € 5 miljoen. Een investering van maximaal € 5 miljoen gaat typisch naar een starter of een snel groeiend MKB-bedrijf.

Dit totaal omvat zowel investeringen in jonge en snelgroeiende ondernemingen (venture capital), als investeringen in volwassen bedrijven (private equity). Vanwege deze diversiteit is het daarom informatiever naar verschillende delen van de participatiemarkt te kijken.

Alle gepresenteerde cijfers zijn zogenoemde marktanalyses, oftewel investeringen en desinvesteringen in Nederlandse bedrijven door binnen- of buitenlandse participatiemaatschappijen.

Informatie over de activiteiten van in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (vanaf 1989) is te vinden in de industrieanalyse in het archief.

Tevens is in het archief de definitielijst te vinden, alsmede de methodologie van het onderzoek en de achterliggende databestanden.Ga direct naar: ▻ Financieringsfase ▻ Omvang ▻ Buyouts ▻ HerkomstType investeerderSectorRegio


INVESTERINGEN NAAR FINANCIERINGSFASE

Per bedrijfsfase zijn er verschillende financieringsbehoeften. Participatiemaatschappijen kunnen een rol spelen in iedere fase van een bedrijf. In de vroege fase zijn er verschillende vormen van venture capital (b.v. seed-, start- of later stage venture financiering), in de volwassen fase gaat het meestal om (management) buyouts of groeifinanciering. Een participatiemaatschappij kan later in de levenscyclus ook een rescue/turnaround financieren. 

Het verschil tussen een later stage venture- en een groeifinanciering is dat er bij de één (later stage venture) nog geen uitontwikkeld business model of product is, en dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling hiervan (start-ups). Bij een groeifinanciering is dat wel het geval, en wordt de investering gebruikt voor bijvoorbeeld schaalvergroting (scale-ups).

 


INVESTERINGEN NAAR OMVANG

Historisch gezien is ieder jaar meer dan 85% van het totaal aantal investeringen door een participatiemaatschappij in een Nederlands bedrijf kleiner dan € 5 miljoen eigen vermogen. Specifiek voor venture capital is dat 98% en 55% voor private equity. Een investering van maximaal € 5 miljoen gaat typisch naar een starter of een snel groeiend MKB-bedrijf.

 


BUYOUTS

Private equity opereert in een internationale context, in het bijzonder het buyoutsegment. In deze context is ook een andere classificatie van omvang van investeringen gebruikelijk dan in Nederland. 

Wanneer vreemd vermogen en inleg van andere investeerders dan participatiemaatschappijen ook wordt meegerekend, dan is de transactiewaarde van de buyouts in Nederlandse bedrijven in 2015 € 5,6 miljard.
 

 


INVESTERINGEN NAAR HERKOMST PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Zowel in de vroege als in de volwassen fase zijn Nederlandse bedrijven interessant voor zowel binnen- als buitenlandse participatiemaatschappijen. Een buitenlandse participatiemaatschappij kan bijvoorbeeld een start-up helpen groeien in een bepaalde nieuwe markt.
 

Ook in het private equity-segment zien wij dat Nederlandse bedrijven blijvend op veel belangstelling kunnen rekenen van buitenlandse participatiemaatschappijen. Een buitenlandse partij kan helpen om een Nederlandse bedrijf te internationaliseren en groeien op nieuwe markten. Buitenlandse partijen zijn vooral betrokken bij de grotere private equitytransacties.

 


INVESTERINGEN NAAR TYPE INVESTEERDER

CVC
Corporate venture capital (CVC) is een kleine maar belangrijke subgroep van participatiemaatschappijen. Omdat grote bedrijven toch deels afhankelijk zijn van de innovatie die venture capitalists financieren, maar tegelijkertijd steeds minder beschikken over grote traditionele onderzoeksafdelingen, besluiten zij steeds vaker het venture capitalmodel te gebruiken.

Regionale ontwikkelingsfondsen
Ook de regionale ontwikkelingsfondsen* zijn belangrijk voor het financieren van jonge bedrijven. Hun doelstelling is het stimuleren van een regionale economie en zij hebben een overheid als aandeelhouder. Zij concurreren over het algemeen niet of nauwelijks met reguliere participatiemaatschappijen. Zo richten zij zich voornamelijk op risicovollere kleine investeringen en kunnen zij bij een volgende investeringsronde over het algemeen niet zulke grote bedragen meefinancieren als andere partijen. In 2016 investeerden zij in 150 bedrijven, waarvan 124 bedrijven die een vorm van venture capital ontvingen. In totaal gaat het hier om 159 losse investeringen waarvan 129 venture capitalinvesteringen zijn. In totaal zijn er 286 venture capital investeringen gedaan in Nederlandse bedrijven in 2016. De regionale ontwikkelingsfondsen nemen dus 56% van het aantal venture capitalinvesteringen voor hun rekening. Hun overige investeringen betreffen vooral groeikapitaal en een incidentele herstructurering of buyout. Zij investeerden in totaal € 58 miljoen, waarvan € 40 miljoen als venture capital (22% van het venture capital totaal). Regionale fondsen moeten co-investeren met private participatiemaatschappijen en zijn daarom zeer belangrijk voor het aanjagen van het investeringsklimaat.

 


INVESTERINGEN PER SECTOR

Participatiemaatschappijen zijn vaak gespecialiseerd in bepaalde sectoren, vooral in het venture capitalsegment. Zo is de gezondheidszorg en biotechnologie traditioneel sterk vertegenwoordigd in venture capitalinvesteringen. Incidentele grote investeringen in bepaalde sectoren kunnen echter voor grote verschuivingen per jaar zorgen in zowel venture capital als private equity.


 


INVESTERINGEN PER REGIO

Als gekeken wordt naar de regionale spreiding van investeringen is te zien dat investeringen zich concentreren in bepaalde regio’s. Dat is voor een deel te verklaren vanuit het feit dat bepaalde regio’s meer hoofdkantoren hebben (alleen hoofdvestigingen worden geregistreerd) en dat niet alle locaties van bedrijven bekend zijn, maar niet volledig. Vandaar ook dat de regionale ontwikkelingsfondsen zo’n belangrijke rol spelen. Omdat de ontwikkelingen per jaar nogal kunnen schommelen is gekozen voor het tonen van een gemiddelde in de eerste grafiek.

#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V.
  • Cinven Limited
  • Ogomar BV
  • SEAM Investments
  • Benvalor Advocaten & Belastingadviseurs
  • Capitalmind, Corporate Finance Advisory
  • BDO Corporate Finance B.V.
  • CorporateWise
  • Dolfin Capital
  • Cataly Partners B.V.