Investor Relations

De NVP heeft al enkele jaren een commissie Investor Relations. Doel van deze commissie is het bevorderen van wederzijds begrip en dialoog tussen participatiemaatschappijen en beleggers.  
Om dat te bereiken organiseert zij onder andere rondetafels, seminars en andere bijeenkomsten. Op dit moment bestaat de commissie uit een brede vertegenwoordiging van participatiemaatschappijen. Bent u geïnteresseerd om als belegger, of als lid van de NVP betrokken te raken bij deze commissie? Neemt u dan contact op met de NVP.