Maatschappelijk belangPRIVATE EQUITY MAAKT EUROPESE ECONOMIEƃ‹N CONCURRERENDER


Private equity investeringen in innovatie tot negen keer effectiever dan alternatieve bronnen van financiering

Nieuwe onderzoeksresultaten tonen aan dat private equity een belangrijke positieve invloed heeft op verschillende aspecten van Europese economische concurrentie en groei.

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door Frontier Economics, laten zien dat private equity activiteiten leiden tot een toename in buitenlandse investeringen, verbeteringen in innovatie en verhoogde productiviteit.

De economische impact van private equity ondersteunt de strategische doelen van het Europese groeiplan, Europe 2020, als volgt:

 • Private equity trekt nieuwe investeringsfondsen naar Europa. Hierdoor is er meer beschikbaar kapitaal voor ondernemingen, kapitaal waar grote vraag naar is. In de 12 grootste private equity markten in Europa, investeerde private equity meer dan €300 miljard in meer dan 35.500 bedrijven in de periode van 2007 tot 2013. Hiervan is ongeveer €60 miljard afkomstig van buiten Europa.

 • Ondernemingen met een private equity investering zijn innovatiever dan ondernemingen zonder een private equity investering. De patenten die tussen 2006 en 2011 zijn toegeschreven aan bedrijven met een private equity investering zijn gezamenlijk zo’n €350 miljard waard . Private equity deelname in een onderneming vermeerdert het aantal patent vermeldingen met 25% . Met een toename van het aantal vermeldingen, dat de economische waarde vermeerdert, wordt gesuggereerd dat middelen effectiever gebruikt worden om tot een groter rendement te komen. In sommige sectoren financiert private equity tot negen keer effectiever dan andere vormen van financiering.

 • Private equity verhoogt de productiviteit door het verbeteren van het management, operationele bekwaamheid en productieprocessen. Grotere ondernemingen met een private equity investering verbeteren hun productiviteit met 6,9% gemeten over een periode van zes jaar (gebaseerd op EBITDA per werknemer).

 • Private equity draagt bij aan een toename van zo’n 5.600 nieuw opgerichte bedrijven in Europa per jaar. Venture capital investeringen leiden tot het ontstaan van 2.800 nieuwe bedrijven verspreid over Europa elk jaar. Als bij-effect hiervan – mede door het delen van kennis, netwerken en het fungeren als rolmodel – worden jaarlijks nog eens ongeveer 2.800 aspirant ondernemers aangezet tot het starten van een onderneming.

Dit zijn de meest opmerkelijke bevindingen van deze omvangrijke meta-studie. Tijdens het onderzoek werden meer dan 60 academische en professionele studies geanalyseerd, alsmede een nieuwe analyse gemaakt van bestaande publiek toegankelijke data. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Het is gebaseerd op een uniek raamwerk opgesteld door Frontier Economics om uitvoerig alle verschillende activiteiten van private equity op een rij te zetten. Daarnaast wilde men de meetbare verbeteringen in portefeuillebedrijven in kaart brengen en de geproduceerde collectieve impact kwantificeren.

Overige resultaten uit het onderzoek zijn onder andere:

 • Private equity creĆ«ert sterke, veerkrachtige ondernemingen. Deze bedrijven zijn minstens zo veerkrachtig als bedrijven met andere eigendomsstructuren en dezelfde kenmerken. Sommige onderzoeken geven aan dat ondernemingen met een private equity investering tot 50% minder kans hebben op een faillissement dan andere, vergelijkbare ondernemingen zonder een private equity investering.

 • Bedrijven met een private equity investering richten zich meer op internationalisering. Hoewel beperkt in omvang, er is bewijs dat private equity een mogelijk aanzienlijke rol heeft in de ondersteuning van bedrijven bij de uitrol van buitenlandse activiteiten. Dit gebeurt door middel van het bieden van strategische en operationele begeleiding voor portefeuillebedrijven bij het toetreden tot buitenlandse markten en de financiering hiervan.

 • Private equity investeert in een breed scala van bedrijven, waarvan 83% kleine tot middelgrote bedrijven – de motor van economische groei. Drie van de vijf sectoren waar private equity het meest in investeert – te weten zakelijke en industriĆ«le producten, life sciences en communicatie – zijn kapitaalintensief en ontvangen over het algemeen aanzienlijke investeringen in fysiek kapitaal, zoals infrastructuur, apparatuur, gebouwen en computers.

In reactie op de resultaten van dit onderzoek zegt Dr. Jose Carbajo van Frontier Economics: “Dit onderzoek helpt ons om de bijdrage van private equity aan het economische succes van Europa te identificeren en te kwantificeren, met name de effecten van meer innovatie, operationele verbeteringen, en een toename in productiviteit en export. De mate waarin hiervoor bewijs wordt geleverd toont aan dat private equity een belangrijke bijdrage kan leveren aan een versnelde economische groei in Europa.”

Vincenzo Morelli, EVCA Chairman, zegt: “In het licht van de economische uitdagingen waar we voor staan in Europa, tonen deze bevindingen duidelijk aan dat private equity een niet te ontkennen rol kan spelen in duurzame investeringen in bedrijven van elke omvang in Europa, ongeacht de economische cyclus. Private equity zorgt voor innovatie, transformatie en verbeteringen in prestaties die Europese bedrijven kan helpen te overleven, bloeien en concurreren in de mondiale economie.”

Lees hier het hele Nederlandstalige persbericht (inclusief noten) en hier het hele Engelstalige rapport.

Bekijk hier een infographic over het maatschappelijk belang van participatiemaatschappijen in Nederland.

Een Nederlands NVP-onderzoek naar de economische en sociale gevolgen van private equity investeringen uit 2008 kunt u hier downloaden. En voor de Engelse versie, zie hier

Deze scriptie van Floris van Beek uit 2016 kijkt of er verschillen bestaan in de investeringshorizon van captive of zelfstandige participatiemaatschappijen:

Beek, F.J., van (2016): ''Short- versus long-termism in private equity buyouts: Evidence from the Netherlands'' 

Deze scriptie van Ivana Ducanovic uit 2014 kijkt naar Nederlandse data van de NVP voor een verband tussen werkgelegenheid en private equity: 


Ducanovic, I. (2014): ''Private equity and employment: Evidence from Netherlands''

Andere onderzoeken naar de economische en sociale effecten van private equity:

Adveq Applied Research Series: Risk Management Practices at Private Equity Firms
Coller Institute of Private Equity, juni 2014

Global Private Equity Report 2014
Bain & Company, Inc., 2014

Private Equity Trend Report 2014
PwC, februari 2014

BVCA Annual Report on the Performance of Portfolio Companies, 2013

BVCA, december 2014

How Do Private Equity Investors Create Value?

EY – 2013 

Rating Operative Performance of Private Equity portfolio companies

AT Kearney, 2013

Private Equity and Employment
Davis, Steven J., Haltiwanger, John, Jarmin, Ron S., Lerner, Josh, and Miranda, Javier, oktober 2011 

Private Equity and Entrepreneurial Management in Management Buy-outs
Bruining, Verwaal, Wright, 2011

Private Equity and Insolvency
Private Equity-backed buy-outs less likely to fail according to new report commissioned by the British Private Equity and Venture Capital Association
April 2010

The credit performance of private equity-backed companies in the 'Great Recession' of 2008-2009
PE-backed companies wheatered Great Recession better than peers, new PEC study concludes
March 2010

The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010
World Economic Forum – december 2009 

Globalization of Alternative Investments
Working Papers Volume 2: The Global Economic Impact of Private Equity Report 2009 World Economic Forum – februari 2009

The Impact of Private Equity-backed Buyouts on Employee Relations
CMBOR, the Centre for Management Buyout Research - december 2008
In samenwerking met de European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)

Private Equity en Leveraged Buy-Outs
Prof. Oliver Gottschalg – november 2007
In opdracht van het Europees Parlement
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Olym Advocaten
 • ATAIR Company
 • StartGreen Capital
 • Gimv
 • Rabobank Corporate Finance Advisory
 • Karmijn Kapitaal
 • Van Campen Liem
 • Forbion
 • KPMG Corporate Finance
 • Tracks Executive Search