Nationale Financieringswijzer

U bent doorverwezen vanuit de Nationale Financieringswijzer.

Welkom bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen! De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland en is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity en venture capital.

Op deze pagina leggen wij graag uit wat wij en onze leden voor u kunnen betekenen.
Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. Ook starters en snelgroeiende bedrijven vallen hieronder. In dat geval is er sprake van venture capital.

Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van deze vorm van financiering. Hierbij gaat het altijd om een minimale investering van 250.000 euro. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen investeren wel kleinere bedragen.

Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming waarvan zij verwacht dat deze meer waard zal kunnen worden in de toekomst. Een participatiemaatschappij kan hieraan een actieve bijdrage leveren, doordat zij medezeggenschap krijgt over het bedrijf. Zij zet haar kennis, ervaring en netwerk in om de onderneming samen met de ondernemer naar een volgende fase te brengen. Vaak is een participatiemaatschappij gespecialiseerd in een bepaalde fase of sector.

Situaties waarin een bedrijf een participatiemaatschappij als investeerder kan zoeken, zijn bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van een dochteronderneming, groeiambitie of diversificatie zijn.

Waarvoor dient private equity? – Financieringsvormen
Er zijn verschillende situaties waarin er behoefte kan zijn aan een private equity financiering.

De meest voorkomende zijn:

  • start van een bedrijf (hierbij spreken we van venture capital);
  • financiering van de groei van uw bedrijf, bijvoorbeeld door internationalisatie of door overnames;
  • verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een buyout. Dit kan het geval zijn wanneer een onderdeel niet meer past binnen de bedrijfsstrategie. Hierbij neemt bijvoorbeeld het zittende management een deel van het bedrijf over;
  • voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders, een buyin;
  • overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld voorafgaande aan een beursgang;
  • van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private);
  • herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf.

Via de tool rechts op deze pagina kunt u middels een aantal aanvullende vragen een selectie maken van onze leden die mogelijk bij uw financieringsbehoefte passen.