Ondernemend Vermogen

De NVP geeft jaarlijks het rapport Ondernemend Vermogen uit. Dit onderzoek naar de Nederlandse private equity en venture capital markt wordt uitgevoerd door de NVP met behulp van PwC Corporate Finance en alle andere Europese brancheverenigingen voor participatiemaatschappijen. 

Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het overgrote deel van het door participatiemaatschappijen geïnvesteerde vermogen in Nederland is in het onderzoek vertegenwoordigd.

Kijk hier voor gedetailleerde grafieken over investeringen, desinvesteringen en fondsenwerving

De achterliggende data, vragenlijst en verantwoording zijn hier te vinden. VEEL GROTE INVESTERINGEN IN NEDERLANDSE BEDRIJVEN IN 2015

NEDERLANDSE BEDRIJVEN INTERESSANT VOOR INVESTEERDERS. GROTE INVESTERINGEN ZOWEL IN GROEIERS ALS BUYOUTS. INSTITUTIONELE BELEGGERS GEÏNTERESSEERD IN PRIVATE EQUITY.

 • 348 NEDERLANDSE BEDRIJVEN TREKKEN IN 2015 IN TOTAAL € 3,3 MILJARD AAN VAN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN
 • BIJNA € 2 MILJARD VAN BUITENLANDSE PRIVATE EQUITY INVESTEERDERS VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN
 • VEEL GROTE BUYOUTS
 • MEER GROTE GROEIKAPITAALINVESTERINGEN VOOR NEDERLANDSE SCALE-UPS
 • GEZOND VERKOOPKLIMAAT MET MEERDERE BEURSGANGEN, VERKOPEN AAN STRATEGISCHE EN FINANCIËLE PARTIJEN
 • RECORD AAN NIEUW KAPITAAL GEWORVEN DOOR NEDERLANDSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJEN. GOED KLIMAAT FONDSENWERVING VOOR ZOWEL PRIVATE EQUITY (€ 3,2 MILJARD) ALS VENTURE CAPITAL (€ 260 MILJOEN)


Meer private equity voor Nederlandse bedrijven. Zeer goed jaar voor buyouts.

In 2015 ontvingen 146 Nederlandse bedrijven ruim € 3,1 miljard aan private equityfinanciering. De helft van dat aantal bedrijven kreeg groeikapitaal (€ 482 miljoen), en de andere helft waren buyouts voor een bedrag van € 2,6 miljard. Buitenlandse private equitypartijen namen 30 merendeels grote buyouts voor hun rekening voor een bedrag van € 1,95 miljard. Bijvoorbeeld onderdelen van chemieconcern DSM, onderdelen van het failliete installatiebedrijf Imtech, online warenhuis Wehkamp, musicalbedrijf Stage Entertainment, cateraar Vermaat of softwarebedrijf Exact kregen in 2015 private equityfinanciering. Voorbeelden van bedrijven die groeikapitaal ophaalden zijn 2theloo, Catawiki, Jopenbier, TravelBird, WeTransfer en Suitsupply.

Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP: ‘Private equity vervult een cruciale functie in het Nederlandse bedrijfsleven, zowel in het MKB als ook in het segment voor de echt grote investeringen. Naar schatting hebben rond de 1.400 Nederlandse bedrijven een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Tezamen hebben deze bedrijven ongeveer 380.000 werknemers. Private equity was actief bij onder andere het begeleiden van snelle groei, internationalisering, opvolgingstrajecten, ingewikkelde transities naar nieuwe businessmodellen of herstructureringen na faillissementen.’

Nederlandse jonge en snelgroeiende bedrijven gewild bij venture capitalists

In 2015 kregen 202 Nederlandse starters een venture capitalinvestering van in totaal € 163 miljoen. Dit is incidenteel lager ten opzichte van voorgaande jaren, toen dit gemiddeld € 190 miljoen was, doordat Nederlandse venture capitalists meer investeerden in het buitenland.

Jorritsma: ‘We hebben in Nederland een bloeiende venture capitalmarkt. De overheid speelt een actieve rol in het stimuleren van venture capitalfondsen met een regeling voor seed capital en het Dutch Venture Initiative. Daarmee is nu veel bereikt. Het is daarom goed dat institutionele beleggers nu serieus gaan kijken hoe zij kunnen meedoen.’

Beursgangen, verkopen aan strategische partijen en aan grote internationale participatiemaatschappijen 

In 2015 hebben venture capitalists hun belang in 88 Nederlandse bedrijven verkocht of anderszins gedesinvesteerd, vaak op zeer succesvolle wijze. In ongeveer twintig procent van de gevallen ging het om verkoop aan een strategische partij, soms voor miljarden zoals in het geval van Dezima Pharma en Acerta. In een derde van de gevallen werden leningen terugbetaald, en in nog eens een derde van de gevallen betrof het een faillissement of afboeking.  Dit laatste is een gebruikelijk percentage in venture capital. Eén life sciences bedrijf ging naar de beurs, namelijk Kiadis Pharma, en Merus kondigde een beursgang aan.

Private equityfirma’s verkochten relatief veel grote bedrijven aan strategische partijen (40%), bijvoorbeeld Stork, Hertel en bakkerij Pré Pain. Lucas Bols, Refresco en Intertrust gingen naar de beurs, en van nog eens drie recent genoteerde bedrijven verkochten participatiemaatschappijen hun resterende belang. Ongeveer 15% werd verkocht aan een andere participatiemaatschappij. Dit betrof over het algemeen ook grotere transacties. In nog eens 15% van de gevallen werden leningen terugbetaald aan aandeelhouders. Het aantal faillissementen was met 14 gemiddeld.

Fondsenwerving bevestigt blijvende aantrekkelijkheid Nederlandse participatiemaatschappijen voor (institutionele) beleggers

Nederlandse venture capitalists hebben in 2015 € 260 miljoen aan nieuwe fondsen geworven. Dat is ruim boven het gemiddelde van afgelopen jaren, de uitschieter van 2014 niet meegerekend.

Private equityfondsen haalden een recordbedrag op van € 3,2 miljard, met name doordat een klein aantal erg grote partijen fondsen wierf. Ongeveer € 1,8 miljard kwam van  institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, fonds-in-fondsen en verzekeraars. Ongeveer 10% kwam van family offices en vermogende particulieren.

Verwachtingen voor 2016

Het is de verwachting dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars zeer geïnteresseerd blijven om meer te beleggen in private equity. Het rendement dat private equity biedt is voor deze partijen essentieel nu rendementen in andere beleggingscategorieën achterblijven.

Het belang van participatiemaatschappijen voor het Nederlandse bedrijfsleven staat buiten kijf. Zowel voor kleinere MKB- als grotere bedrijven zijn zij waardevolle verschaffers van kennis, kunde en kapitaal. Buitenlandse partijen hadden in 2015 veel belangstelling voor de Nederlandse markt, met name voor grotere bedrijven die willen groeien en internationaliseren. Dit zal waarschijnlijk aanhouden in 2016.

Kijk hier voor gedetailleerde grafieken over investeringendesinvesteringen en fondsenwerving.

#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Holland Venture Management B.V.
 • Karmijn Kapitaal
 • Blacktrace B.V.
 • Port4Growth
 • Waterland Private Equity Investments B.V.
 • NIBC Mezzanine & Equity Partners
 • Mazars Financial Advisory Services
 • Chemelot Ventures
 • Van Lanschot Participaties
 • EY, Transaction Advisory Services