Ondernemingsraden

De wettelijke basis voor elke ondernemingsraad is de Wet op de ondernemingsraden, de WOR, waarin alle rechten en plichten staan vermeld. Hierin staan echter geen handvatten hoe om te gaan met een overname. Dat terwijl voor veel ondernemingsraden een overname door een participatiemaatschappij nieuw terrein is. In onderhavig document brengen we de verschillende fases van een overname in kaart en geven suggesties voor wat de ondernemingsraad op welk moment kan doen. We verbinden de adviezen met relevante WOR-artikelen.
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen heeft het document Ondernemingsraden en Participatiemaatschappijen: Adviezen uit de praktijk gemaakt voor ondernemingsraden van ondernemingen die voor het eerst te maken krijgen met een participatiemaatschappij als aandeelhouder.