Opzeggen lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december van een jaar worden gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van datzelfde jaar.

De uitsluitend schriftelijke opzegging kan worden gericht aan:

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
T.a.v. Coördinator lidmaatschapszaken
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam