Verantwoording en archief

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onderzoekt al meer dan 15 jaar samen met het Corporate Finance team van PwC jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse private equity en venture capitalmarkt. 

Sinds 2007 worden de cijfers gebaseerd op een pan-Europese dataverzameling. Vanaf 2016 is dit systeem doorontwikkeld tot het European Data Cooperative (EDC), een gezamenlijk project van de NVP en alle andere private equity en venture capitalverenigingen in Europa, waaronder Invest Europe, BVCA, AFIC en BVK. 

Het EDC vergaart volgens een uniforme methodiek voor heel Europa data over:

 • Investeren, desinvesteren en fondsenwerving (upgrade van het vorige systeem)

 • Rendement (nieuw)

 • Sociaal-economische data, e.g. werkgelegenheid, productiviteit, leverage en omzet (grotendeels nieuw of zeer sterk verbeterd)

Het EDC is non-profit, met een onafhankelijk wetenschappelijk toezichtsorgaan en breed gesteund door de (Invest Europe) beleggersgemeenschap.Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek. Participatiemaatschappijen geven alleen daadwerkelijk gerealiseerde bedragen door. Dit wordt eventueel aangevuld met openbaar beschikbare informatie en daarna uitgebreid geaudit. Door dit zorgvuldige proces is de in dit rapport gepresenteerde marktinformatie dé standaard voor private equity en venture capital.

De NVP wordt in het vergaren, verwerken en presenteren van deze cijfers enkele maanden per jaar uitgebreid ondersteund door het Corporate Finance team van PwC Advisory. Door deze ondersteuning, en de daaruitvolgende bovengemiddelde respons onder alle participatiemaatschappijen in Nederland, behoort de kwaliteit van het NVP-onderzoek tot de top van Europa. De NVP is PwC Advisory dan ook zeer erkentelijk voor de steun die zij al meer dan 15 jaar aan dit onderzoek verleent.

In de regel wordt in dit onderzoek vreemd vermogen buiten beschouwing gelaten. Alleen in een enkel geval zullen transactiewaarden genoemd worden. Omdat doorgaans alleen de daadwerkelijke inleg van eigen vermogen van een participatiemaatschappij vermeld wordt, wijken cijfers in dit rapport significant af van die in andere onderzoeken.

Continu komt er betere informatie over transacties uit het verleden beschikbaar. Daarom kan het voorkomen dat cijfers afwijken van eerder genoemde cijfers.
 

Uitgebreide data

Markt (MK)- versus industrie (IND)-analyses
In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen cijfers over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (de industrie-analyse, IND) en investeringen in Nederlandse bedrijven door (binnen- of buitenlandse) participatiemaatschappijen (de markt-analyse, MK).

Trendrapport (vanaf 2007) met daarin:
 • Omvang investeringen, desinvesteringen en fondswerving
 • Sector
 • Herkomst fondsenwerving naar type belegger en geografie

Extra tabellen
(vanaf 2007) met daarin:

 • Regionale ontwikkelingsfondsen
 • Corporate Venture Capital
 • Uitgebreide uitsplitsingen naar omvang investeringen
 • Geografische uitsplitsingen
 • Clean en hightech investeringen

Kapitaal onder beheer en aantallen Nederlandse participatiemaatschappijen.


Definitielijst en sectoromschrijving.

[Allen industrie analyse]


Neemt u voor verdere duiding van deze data contact op met Felix Zwart van de NVP. In geen geval zal de NVP data vrijgeven waarin individuele gevallen te herleiden zijn.ARCHIEF

Ondernemend Vermogen; gedrukte uitgaven voorgaande jaren (de NVP publiceert geen gedrukte uitgaven meer vanaf 2016):

'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2014'
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2013'
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2012'
 (inclusief erratum oktober 2013).
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2011'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2010'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2009'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2008'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2007'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2006'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2005'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2004'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2003'
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • The Gap Partnership Netherlands B.V.
 • Ten Kate Huizinga Corporate Finance
 • Kennedy Van der Laan
 • Oost NL
 • Dolfin Capital
 • Antea Participaties
 • Tauw Group B.V.
 • Advent International
 • EQT Partners AB, Dutch Branch
 • Bolster Investment Partners