Verantwoording en archief

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) onderzoekt al meer dan 20 jaar samen met het Corporate Finance team van PwC jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse private equity en venture capitalmarkt. 

Sinds 2007 worden de cijfers gebaseerd op een pan-Europese dataverzameling. Vanaf 2016 is dit systeem doorontwikkeld tot het European Data Cooperative (EDC), een gezamenlijk project van de NVP en alle andere private equity en venture capitalverenigingen in Europa, waaronder Invest Europe, BVCA, France Invest en BVK.
 
Het EDC is de meest omvangrijke non-profit database voor private equity en venture capital in de wereld met informatie over meer dan 3.500 fondsmanagers, 7.500 fondsen, 65.000 portefeuillebedrijven en 250.000 transacties. Met het EDC is er voor de eerste keer een dataset die pan-Europees en volgens een afgestemde methodologie informatie over de Europese private equity en venture capitalmarkt verzamelt. Voor het onderzoek over 2018 hebben meer dan 1.400 fondsmanagers data ingestuurd.Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is maatgevend voor de Nederlandse private equity en venture capital markt. Het onderzoek dekt door gebruik te maken van een enquête en betrouwbare publieke bronnen circa 95% van de investeringen door Nederlandse partijen en eveneens ongeveer 95% van de investeringen in Nederlandse bedrijven. Zowel leden als niet-leden van de NVP dragen bij aan het onderzoek. Participatiemaatschappijen geven alleen daadwerkelijk gerealiseerde bedragen door. Dit wordt eventueel aangevuld met openbaar beschikbare informatie en daarna uitgebreid geaudit. Door dit zorgvuldige proces is de in dit rapport gepresenteerde marktinformatie dé standaard voor private equity en venture capital.

De NVP wordt in het vergaren, verwerken en presenteren van deze cijfers enkele weken per jaar uitgebreid ondersteund door het Corporate Finance team van PwC Advisory. Door deze ondersteuning, en de daaruitvolgende bovengemiddelde respons onder alle participatiemaatschappijen in Nederland, behoort de kwaliteit van het NVP-onderzoek tot de top van Europa. De NVP is PwC Advisory dan ook zeer erkentelijk voor de steun die zij al meer dan 20 jaar aan dit onderzoek verleent.

Het onderzoek omvat informatie over private equity en venturecapitalfondsen die directe investeringen in portefeuillebedrijven doen, en mezzaninefondsen, co-investeringsfondsen en rescue/turnaroundfondsen.

 • Business angels, accelerators, incubators, directe investeringen door pensioenfondsen en fonds-in-fondsen, corporates (uitgezonderd corporate venture capital), vastgoed en infrastructuur worden niet meegenomen.   

In de regel wordt in dit onderzoek vreemd vermogen buiten beschouwing gelaten. Alleen in een enkel geval zullen transactiewaarden genoemd worden. Omdat doorgaans alleen de daadwerkelijke inleg van eigen vermogen van een participatiemaatschappij vermeld wordt, wijken cijfers in dit rapport significant af van die in andere onderzoeken.

 • Continu komt er betere informatie over transacties uit het verleden beschikbaar. Daarom kan het voorkomen dat cijfers afwijken van eerder genoemde cijfers.
 

Uitgebreide data

Markt (MK)- versus industrie (IND)-analyses
In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen cijfers over in Nederland gevestigde participatiemaatschappijen (de industrie-analyse, IND) en investeringen in Nederlandse bedrijven door (binnen- of buitenlandse) participatiemaatschappijen (de markt-analyse, MK).

Trendrapport Nederland (marktanalyse vanaf 2007) met daarin:

 • Omvang investeringen, desinvesteringen en fondswerving
 • Sector
 • Herkomst fondsenwerving naar type belegger en geografie
 • Regionale ontwikkelingsfondsen
 • Corporate Venture Capital
 • Uitgebreide uitsplitsingen naar omvang investeringen
 • Regionale uitsplitsingen
 • Kapitaal onder beheer en aantallen Nederlandse participatiemaatschappijen
 • Transactiewaarden buyouts [ nieuwe versie beschikbaar mei 2018]
 • Geografische herkomst investeringen [nieuwe versie beschikbaar mei 2018]

Invest Europe Yearbook Netherlands Trend Report met markt- en industrieanalyse vanaf 2007. Achterliggende Excelbestanden en grafieken zijn beschikbaar voor partijen die data bijdragen aan het onderzoek. Doet uw organisatie nog niet mee aan het marktonderzoek? Neem dan contact op met de NVP.

Definitielijst en sectoromschrijving.

Data verzameld volgens andere methodologie [allen industrie-analyse]

Investeringen 1989-2006

Desinvesteringen 1989-2006

Fondsenwerving 1989-2006
Neemt u voor verdere duiding van deze data contact op met Felix Zwart van de NVP. In geen geval zal de NVP data vrijgeven waarin individuele gevallen te herleiden zijn.ARCHIEF

Ondernemend Vermogen; gedrukte uitgaven voorgaande jaren (de NVP publiceert geen gedrukte uitgaven meer vanaf 2016):

'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2014'
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2013'
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2012'
 (inclusief erratum oktober 2013).
'Ondernemend Vermogen: de Nederlandse private equity-markt in 2011'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2010'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2009'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2008'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2007'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2006'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2005'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2004'
'Ondernemend vermogen; de Nederlandse private equity-markt in 2003'
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

 • Vistra Fund Services (Netherlands) B.V.
 • SET Ventures
 • TIIN Capital
 • Ebbinge
 • Smile Invest
 • NPM Capital N.V.
 • Atlas Fiscalisten N.V.
 • Nordian Capital Partners
 • Wadinko N.V.
 • CorporateWise