Wat is een participatiemaatschappij?

Een participatiemaatschappij is een tijdelijke aandeelhouder in het bedrijf. In ruil voor het beschikbaar stellen van kapitaal krijgt de participatiemaatschappij als aandeelhouder medezeggenschap over de onderneming. Zo kan zij een actieve bijdrage leveren aan waardecreatie. Hoe een participatiemaatschappij dit doet, leest u verderop.
De participatiemaatschappij levert het meest risicovolle deel van de financiering van de onderneming. Naarmate zij een groter deel van de aandelen bezit, zal zij ook meer zeggenschap eisen met betrekking tot bedrijfsstrategie, investeringen en benoemingen van sleutelfiguren in de onderneming. Daarom is een participatiemaatschappij over het algemeen vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC richt zich op de financiering en de strategie van de onderneming en fungeert als klankbord voor het management. Het RvC-lid is in dienst van de participatiemaatschappij of is een externe deskundige.


Wat is de toegevoegde waarde van een participatiemaatschappij?
Naast concrete financiering levert een participatiemaatschappij expertise. Participatiemaatschappijen hebben verschillende specialisaties, waardoor zij specifieke kennis, ervaring en een bepaald netwerk hebben opgebouwd. Zij richten zich op verschillende financieringsfases en sectoren. Ook onderscheiden participatiemaatschappijen zich wat betreft gemiddeld geïnvesteerd bedrag en grootte van de onderneming waarin zij investeren. Participatiemaatschappijen verschillen ook in hun betrokkenheid bij ondernemingen waarin zij investeren. Voor alle maatschappijen geldt in ieder geval dat zij samen met het management het beste uit een onderneming - hun investering – willen halen.

Onderzoek toont aan dat ondernemingen na een management buyout vaak sneller groeien en hun winstgevendheid verbeteren. Deze bedrijven gaan vaak meer investeren in marketing, R&D en opleidingen en hun aantal werknemers groeit. Dit is mogelijk doordat bedrijven na een buyout meer aandacht, focus en financiële middelen krijgen. Mede door de invloed van de participatiemaatschappij gaan managers die ondernemer worden zich richten op die activiteiten en investeringen die waarde creëren. Lees hierover meer bij ‘maatschappelijk belang’.

Na een periode van 3 tot 7 jaar wordt het belang doorgaans verkocht aan een partij die de onderneming kan bijstaan bij een volgende stap in haar ontwikkeling.