Wat is private equity?

Thuisbezorgd.nl, Marlies Dekkers, Lucas Bols, Johma, Action: veel van deze namen zult u herkennen, maar wist u ook dat al deze bedrijven met private equity, oftewel kapitaal van een participatiemaatschappij, gefinancierd zijn? Participatiemaatschappijen hebben een groter aandeel in de economie dan u waarschijnlijk zult verwachten: ongeveer 1.400 bedrijven met in totaal 380.000 werknemers in Nederland hebben te maken met een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Gezamenlijke omzet van deze bedrijven: 87 miljard euro, gelijk aan 14% van het bruto binnenlands product. Maar wat is private equity nou precies en hoe werkt een participatiemaatschappij?
Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. Ook starters en snelgroeiende bedrijven vallen hieronder. In dat geval is er sprake van venture capital.

Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van deze vorm van financiering. Hierbij gaat het altijd om een minimale investering van 250.000 euro. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen investeren wel kleinere bedragen.

Een participatiemaatschappij neemt een aandeel in een onderneming waarvan zij verwacht dat deze meer waard zal kunnen worden in de toekomst. Een participatiemaatschappij kan hieraan een actieve bijdrage leveren, doordat zij medezeggenschap krijgt over het bedrijf. Zij zet haar kennis, ervaring en netwerk in om de onderneming samen met de ondernemer naar een volgende fase te brengen. Vaak is een participatiemaatschappij gespecialiseerd in een bepaalde fase of sector.

Situaties waarin een bedrijf een participatiemaatschappij als investeerder kan zoeken, zijn bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, het verzelfstandigen van een dochteronderneming, groeiambitie of diversificatie zijn.

Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de bedrijven na een investering door een participatiemaatschappij groeit wat betreft omzet, werkgelegenheid en winst. Ook investeert het grootste deel van de bedrijven meer in marketing en research & development. Samenwerking met een participatiemaatschappij duurt gemiddeld vijf jaar.

Waarvoor dient private equity? – Financieringsvormen
Er zijn verschillende situaties waarin er behoefte kan zijn aan een private equity financiering.
De meest voorkomende zijn:

  • start van een bedrijf (hierbij spreken we van venture capital);
  • financiering van de groei van uw bedrijf, bijvoorbeeld door internationalisatie of door overnames;
  • verzelfstandiging van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een buyout. Dit kan het geval zijn wanneer een onderdeel niet meer past binnen de bedrijfsstrategie. Hierbij neemt bijvoorbeeld het zittende management een deel van het bedrijf over;
  • voortzetting van een bedrijf met nieuwe aandeelhouders, een buyin; 
  • overbruggingsfinanciering, bijvoorbeeld voorafgaande aan een beursgang;
  • van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private);
  • herstructurering (turnaround), oftewel het wijzigen van de focus of financieringsstructuur van een bedrijf.