Wat is venture capital?

De begrippen private equity en venture capital worden vaak door elkaar gebruikt. Wat is het verschil?
Er is sprake van venture capital als het gaat om kapitaal voor startende of jonge snelgroeiende bedrijven. Vaak gaat het om bedrijven in innovatieve sectoren als ICT en life sciences. Private equity is kapitaal voor volwassen bedrijven.

Venture capital is de meest risicovolle vorm van kapitaal verschaft door participatiemaatschappijen. Het is tenslotte nog lastig te voorspellen hoe succesvol een idee of startend bedrijf zal zijn.

Gezien het verhoogde risico zijn participatiemaatschappijen die gespecialiseerd zijn in venture capital vaak dan ook erg nauw betrokken bij hun investeringen. De investeerders hebben meestal zelf ervaring met het starten van een risicovolle onderneming of ervaring in een bepaalde sector. Daardoor kan de inbreng van venture capitalists doorslaggevend zijn voor het slagen van een onderneming. Niet alleen brengen zij veel (praktijk)kennis met zich mee, maar ook een waardevol netwerk dat cruciaal kan blijken bij een start-up.